If the contents are not translated, you can use the automatic translator

EDULINK II: Development of a Regional Master Programme in Pig Production and Food Security in Caribbean Countries

Recull de notícies

Recull de notícies

9/16/2016
Final Coordination Meeting in Santiago de los Caballeros (Dominican Republic) – From 5th to 9th of September 2016

Closing Meeting of the project EDULINK II FED/2013/320-193

Aquesta reunió va tenir lloc a la Universitat ISA i hi van participar tots els membres del projecte, tant els socis com els associats. La finalitat d’aquesta trobada era fer revisió de tots els resultats aconseguits durant els 3 anys de projecte, realitzar propostes sobre com assolir els objectius no aconseguits, discutir sobre perspectives de futur. Finalment  es va fer una discussió general sobre aspectes que es podrien millorar sobre el projecte.

 

Esta reunión tuvo lugar en la Universidad ISA y en ella participaron todos los miembros del proyecto, tanto los socios como los asociados. La finalidad de este encuentro era la revisión de los resultados conseguidos a lo largo de los 3 años de proyecto, realizar propuestas para alcanzar los objetivos no conseguidos,discutir sobre las perspertivas de futuro. Finalmente analizar en una discusión general aspectos que se podrían mejorar del proyecto.

 

This Meeting took place at University of ISA and all the members of the project had participated, including partners and associates. The purpose of this meeting was to review the results achieved over the 3 year project, to make proposals to reach the objectives that haven't achieved, to discuss future perspectives. Finally the participants made  a general discussion analyzing aspects that could be improved in the project.