If the contents are not translated, you can use the automatic translator

EDULINK II: Development of a Regional Master Programme in Pig Production and Food Security in Caribbean Countries

Recull de notícies

Recull de notícies

6/22/2016
3rd Coordination Meeting in Cayo Santa Maria (Cuba) and Agrocentro Conference – From 3 to 9 of April 2016

Monitoreig semi-anual del Projecte i Cursos de Formació per Professors ACP

Aquesta reunió va tenir lloc a l’Hotel Memories Paraiso Azul situat a Cayo Santa Maria on van participar tots els membres del projecte, tant els socis com els associats. La finalitat d’aquesta trobada era impartir formació tècnica actualitzada als socis per part d’experts europeus . Simultaniament es va dur a terme el congrés Agrocentro on diferents membres del projecte van fer ponencies sobre la recerca en els seus camps. A més un dia es va dedicar a fer  una visita a les instal.lacions de la universitat anfitriona (UCLV)

 

Esta reunión tuvo lugar en el Hotel Memories Paraiso Azul situado en Cayo Santa María donde participaron todos los miembros del proyecto, tanto los socios como los asociados. La finalidad de este encuentro era impartir formación técnica actualizada a los socios por parte de expertos europeos. Simultáneamente se llevó a cabo el congreso Agrocentro donde algunos miembros del proyecto realizaron ponencias sobre la investigación que llevan a cabo en sus especialidades. Además un día se dedicó a la visita de las instalaciones de la universidad anfitriona (UCLV.

 

This Meeting took place at Hotel Memories Paraiso Azul in Cayo Santa Maria where  all the members of the project had participated, including partners and associates. The Aim of this meeting was update knowledge ACP partners by European experts. At the same time, Agrocentro conference was carried out where some members of the project  performed presentations about their research. Moreover, one day was dedicated to visit facilities from host university