If the contents are not translated, you can use the automatic translator

EDULINK II: Development of a Regional Master Programme in Pig Production and Food Security in Caribbean Countries

Recull de notícies

Recull de notícies

7/29/2015
Training Stays in the European partner universities in Girona (Spain) – From 14th to 20th of June 2015

Tracking meeting, development of curriculum of Master Programme and introduction to Quality Assurance System

Aquesta activitat ha estat liderada per la Universitat de Girona i tots els partners, Europeus i ACP, hi han participat. Aquesta estància d’entrenament a Girona s’ha centrat en definir el pla d’estudis del Programa de Màster, obtenir una visió general dels mòduls d’educació continuada i organitzar els Cursos de Formació que es duran a terme pròximament. A més, el Programa va fer èmfasis en els Sistemes de Garantia de Qualitat i altres temes tècnics (activitats de difusió i el paquet de treball 4). Durant aquest Meeting, els membres ACP van tenir la oportunitat de visitar un centre de recerca de salut animal (CRESA) i també la secció de l’IRTA especialitzada en la gestió de projectes de recerca en benestar animal.

Esta actividad ha estado liderado por la Universidad de Girona y todos los miembros, Europeos y ACP, han participado. Esta estancia de entrenamiento en Girona se ha centrado en definir el plan de Estudios del Programa de Master, obtener una visión general de los módulos de educación continuada y organizar los Cursos de Formación que se realizaran próximamente. Además, el Programa hizo énfasis en los Sistemas de Garantía de Calidad y otros temas técnicos (actividades de difusón y el paquete de Trabajo 4). Durante esta reunión, los miembros ACP tuvieron la oportunidad de visitar un centro de investigación de salud animal (CRESA) y también la sección del IRTA especializada en la gestión de proyectos de investigación en bienestar animal.

The leader of this activity is University of Girona and all partners, European and ACP, participated. The study visit in Girona aimed to define curriculum of master programme, to obtain an overview about continuing education modules and to organize activity Training Courses. Moreover, the Program also focused on Quality Assurance System and other technical issues (dissemination activities and work package 4). While attending this Meeting, ACP members had the opportunity to visit a center for research in animal health (CRESA) and also to learn about specific research projects on animal welfare in IRTA.