If the contents are not translated, you can use the automatic translator

EDULINK II: Development of a Regional Master Programme in Pig Production and Food Security in Caribbean Countries

Recull de notícies

Recull de notícies

7/29/2015
Training Stays in the European partner universities in Leipzig (Germany) – From 1st to 7th of September 2015

Training Courses teached by European experts

La primera setmana de setembre els socis ACP i els socis europeus es van reunir a Alemanya. Durant l’estància a Leipzig es van portar a terme cursos de formació pels professors ACP tant en l’àmbit de producció porcina com en el de seguretat alimentària. Aquests cursos van ser impartits pel personal acadèmic de la Universitat de Leipzig i es van complementar amb la visita a dues granges: una encarregada de la selecció de femelles reproductores i un altre una granja escola, relacionada amb la formació del personal tècnic.

La primera semana de septiembre los socios ACP y los socios europeos se reunieron en Alemania. Durante la estancia en Leipzig se llevaron a cabo cursos de formación para los profesores ACP tanto en el ámbito de producción porcina como de seguridad alimentaria. Estos cursos fueron impartidos por personal académico de la Universidad de Leipzig y se complementaron con la visita de dos granjas: una encargada de la selección de hembras reproductoras y la otra una granja escuela, relacionada con la formación del personal técnico.

The first week of September ACP and European partners met in Germany. During stays at Leipzig courses about pig production as well as food security were taught to train ACP teachers. These courses were carried out by academic staff of University of Leipzig and in addition they visited to farm: one of them it was a sow farm and the other it was a teaching and research farm involved in training of technical staff.