If the contents are not translated, you can use the automatic translator

EDULINK II: Development of a Regional Master Programme in Pig Production and Food Security in Caribbean Countries

Recull de notícies

Recull de notícies

7/29/2015
Stakeholder meetings in Brussels (Belgium) – 1st and 2nd of April 2014

Monitoring meeting of EDULINK project invited by ACP secretariat

Cada any l’organisme responsable del Programa ACP-EU de Cooperació en Educació Superior convoca als representants de cadascun dels projectes en curs dins el marc de l’EDULINK II. Aquest esdeveniment és una ocasió única per la discussió útil, l’establiment de xarxes de col·laboració i recomanacions per tots els participants dels projectes en marxa. En aquesta ocasió els membres de la Universitat de Girona i coordinadors de l’acció EDULINK II (identificació FED/2013/320-193), vam presentar el nostre projecte i vam establir noves relacions amb altres universitats participants d’aquest projecte.

 

Cada año el organismo responsable del Programa ACP-EU de Cooperación en Educación Superior  convoca a los representantes de cada uno de los proyectos en curso en el marco del EDULINK II. Este evento es una ocasión única para la discusión útil, establecer redes de colaboración y recomendaciones para todos los participantes de los proyectos en marcha. En esta ocasión los miembros de la Universidad de Girona y coordinadores de la acción EDULINK II (identificación FED/2013/320-193), presentamos nuestro proyecto y establecimos nuevas relaciones con otras universidades participantes de este proyecto.

Every year the agency responsible of ACP-EU Cooperation Programme in Higher Education convened all representatives for each on-going EDULINK II projects. This event is a unique occasion for useful discussions, networking opportunities and recommendations on the on-going projects for all participants. On that occasion, members of University of Girona as coordinators of EDULINK II action (identification Nº FED/2013/320-193) presented our Project and established new relationships with other universities involved in this project.