If the contents are not translated, you can use the automatic translator

EDULINK II: Development of a Regional Master Programme in Pig Production and Food Security in Caribbean Countries

Recull de notícies

Recull de notícies

7/28/2015
Kick of Meeting in Girona (Spain) - From 21st to 24th of January 2014

First meeting of EDULINK II members at Girona

Després de diversos mesos de l’adjudicació del projecte vam realitzar una primera trobada amb seu a la Universitat de Girona, amb la finalitat de conèixer detalladament els socis dels països ACP i les universitats Europees i es van començar a planificar les diferents activitats del projecte.

Tras varios meses de la adjudicación del proyecto realizamos un primer encuentro con sede en la Universidad de Girona, con el fin de conocer con detalle a los socios de los países ACP y a las universidades Europeas y empezar a planificar las diferentes actividades del proyecto.

Several months after of the award of the project, it took place a first meeting at University of Girona with the aim to know deeply partners from ACP and European universities and start to plan the activities of the project.