Contextos y posterioridad de la obra de Diego de Saavedra Fajardo: estética literaria y revolución científica (1600-1750) (ESP2016-2018)

Presentació

Contacte

Literatura Espanyola

Universitat de Girona
Facultat de Lletres
Plaça Ferrater Mora, 1
17071, Girona

jorge.garcia@udg.edu

Projecte finançat per

Presentació

L'actual proposta pretén concretar i ampliar l'experiència i els resultats de Projectes anteriors, en una reformulació més àmplia d'algunes de les característiques de la literatura del segle XVII, i sumant l'experiència del grup investigador en algunes de les característiques essencials de l'obra de Diego de Saavedra i de la cultura del segle XVII i principis del segle XVIII. D'aquesta manera, el Projecte proposat suma tres línies d'investigació paral·leles que es reforcen i es complementen entre si. Per una banda, estudiar l'abast d'autors que estan a la base o relacionats amb l'obra de Diego de Saavedra, tals com Philippe de Commynes o Traiano Boccalini a partir de la mateixa posteritat de Diego de Saavedra i en conjunció amb ella. Aquests autors han estat estudiats en Projectes anteriors amb resultats molt notables i segueixen exercint influència en autors del segle XVII i principis del segle XVIII. Paral·lelament, estudiar les línies d'influència del que seria la posteritat de Diego de Saavedra al llarg del segle XVIII, quan en mans dels novadors i escriptors preil·lustrats, en general metges i científics, es converteix en el gran escriptor i filòsof espanyol del Renaixement, en especial per la seva obra República literària. Finalment, explorar els àmbits en els quals es desenvolupa la posteritat de Diego de Saavedra, és a dir, la relació entre estètica literària i l'avenç de la revolució científica que es dona entre els anys 1650 i 1750 a cavall de l'ús que fan els novadors i il·lustrats de Diego de Saavedra com el principal filòsof espanyol i autor de la República literària.