El mundo de ayer: La figura del escritor-periodista ante la crisis del nuevo humanismo (1918-1945) (CONT2016-2018)

Presentació

Contacte

Literatura de l'Edat Moderna, Contemporània i Patrimoni Literari
Institut de Llengua i Cultura Catalanes
Universitat de Girona
Facultat de Lletres
Plaça Ferrater Mora, 1
17071, Girona

Web del projecte

 

Projecte finançat per

FFI2015-67751-P

Presentació

Establert a la Universitat de Girona, el projecte ha constituït la culminació d'una línia d'investigació sobre la figura de l'escriptor-periodista molt fructífera i d'elevat interès a diferents nivells: El projecte ha completat l'estudi de la figura de l'escriptor-periodista i del gènere del periodisme literari a Catalunya i Espanya durant el període comprès entre les dues guerres mundials. A part de l'anàlisi rigorosa d'aspectes teòrics, s'han completat panoràmiques sobre el gènere de la crònica de guerra, la figura del corresponsal i les tensions professionals que afectaven els autors de l'àmbit hispànic, comparant-les amb altres del marc europeu. Això s'ha traduït en diversos volums col·lectius editats per membres del projecte, així com dossiers en revistes, llibres monogràfics i nombrosos articles i capítols de llibre.

En relació a un dels objectius del projecte, la penetració de les teories de el Nou Humanisme a Catalunya a través de les publicacions periòdiques, es va organitzar un seminari internacional i s'ha acordat el dossier en una revista d'alt impacte. En relació a la renovació del periodisme literari i l'estudi de les noves formes narratives sorgides en aquest període, s'ha organitzat una jornada de literatura comparada sobre l'obra de Josep Pla i Miguel Delibes, s'ha coordinat un dossier a Cuadernos Hispanoamericanos sobre l'escriptor-periodista a Espanya i un altre a Ínsula sobre Josep Pla, a part d'estudis exhaustius, tant teòrics i panoràmics com específics dedicats a autors rellevants sobre el tema. En aquest apartat, a més, es troben en curs diversos estudis monogràfics en forma de tesis doctorals, i altres ja han estat acabats.

De forma complementària, s'ha procedit al buidatge exhaustiu de la producció periodística de diversos autors, completant així una extensa base de dades material i hemerogràfica sobre el període, que aviat es posarà a disposició de la comunitat investigadora i al públic general.

Finalment, destaquem en el marc del projecte el comissariat de tres exposicions de diferent envergadura, i diverses iniciatives divulgatives entre el públic general i preuniversitari, que han permès un impacte notable de les nostres investigacions. Això no ha anat en detriment de la connexió amb la comunitat científica especialitzada en l'àmbit nacional i internacional, que s'ha traduït en participació en xarxes internacionals, contribucions a congressos, participació en volums col·lectius d'editorials indexades, i fins i tot concurrència a convocatòries de finançament a nivell internacional.

El projecte acaba amb 10 tesis doctorals defensades durant la seva execució, i unes altres 8 en curs, i amb la consolidació d'una extensa i sòlida xarxa de 23 investigadors implicats en el projecte, en diferents fases de la seva trajectòria investigadora, i amb prop de 50 col·laboracions amb investigadors externs.

El projecte s'ha completat amb escreix els objectius previstos, ha aconseguit resultats en totes les línies d'investigació i impacte acadèmic a nivell nacional i internacional i entre el públic general.

Web del projecte: https://www.udg.edu/CONT2016-2018