El mundo de ayer: La figura del escritor-periodista ante la crisis del nuevo humanismo (1918-1945) (CONT2016-2018)

Dades tècniques

Contacte

Literatura de l'Edat Moderna, Contemporània i Patrimoni Literari
Institut de Llengua i Cultura Catalanes
Universitat de Girona
Facultat de Lletres
Plaça Ferrater Mora, 1
17071, Girona

Web del projecte

 

Projecte finançat per

FFI2015-67751-P

Dades tècniques

Referència

FFI2015-67751-P

Títol

El mundo de ayer: La figura del escritor-periodista ante la crisis del nuevo humanismo (1918-1945)

Entitat

Universitat de Girona

Centre

Institut de Llengua i Cultura Catalanes

Finançat per

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Data d'inici

01/01/2016

Data final

31/12/2018 (prorrogat fins 31/12/2019)

Durada

4 anys