El mundo de ayer: La figura del escritor-periodista ante la crisis del nuevo humanismo (1918-1945) (CONT2016-2018)

Congressos i seminaris

Contacte

Literatura de l'Edat Moderna, Contemporània i Patrimoni Literari
Institut de Llengua i Cultura Catalanes
Universitat de Girona
Facultat de Lletres
Plaça Ferrater Mora, 1
17071, Girona

Web del projecte

 

Projecte finançat per

FFI2015-67751-P

Congressos i seminaris

» Esdeveniments científics organitzats en el marc del projecte

 

Media Tweets by ILCC_UdG (@ILCCUdG) | TwitterSeminari: EUGENI d'ORS I EL PODER. RELECTURES DE XÈNIUS DES DEL MÓN ACTUAL. Març 2019. Vegeu el programa

 

 

 

 

 

Seminari 'Mirades de Stefan Zweig sobre Catalunya i Espanya' Seminari: MIRADES D'STEFAN ZWEIG SOBRE CATALUNYA I ESPANYA. Gener 2019. Vegeu el programa

 

 

 

 

 

 

Jornada: JOSEP PLA Y MIGUEL DELIBES. EL ESCRITOR Y SU TERRITORIO. Octubre 2017. Vegeu el programa.

 

 

 

 

 

Jornada: PROUST A CATALUNYA. EXPERIÈNCIES DE LECTURA (LECTORS, CRÍTICS, TRADUCTORS I DETRACTORS DE LA "RECHERCHE"). Juny 2016. Vegeu el programa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Sessions del Seminari de Recerca de l'ILCC directament vinculades al projecte

Media Tweets by ILCC_UdG (@ILCCUdG) | Twitter

29/01/2016: John S. Bak (U. Lorraine): "'The paper cannot live by poems alone': World War I Trench Journals as (Proto-) Literary Journalism". Vegeu més informació.

16/02/2017: Isabel Turull (La Sapienza - Università di Roma): "Riba i Crexells: conseqüències d'una amistat estroncada" (Seminari de recerca de l'ILCC, en colaboración con UdG-Càtedra Ferrater Mora). Vegeu més informació.

02/03/2018: Jesús Revelles (UIB): "Josep Pla i Portugal. Mètodes, objectius i motivació d'una recerca". Vegeu més informació.

15/11/2019: Peter Bush: "Translating Josep Pla into English: The Challenges. Vegeu més informació.

 

 

» Participació en l'organització d'esdeveniments (congressos, seminaris de recerca)

04/03/2016: Jaume Subirana (Universitat Oberta de Catalunya): "Adscripcions, desplaçaments i paradoxes en la literatura catalana actual: El Hachmi, Lluís, Serés i altres". Seminari de recerca de l'ILCC

07/04/2017: Lídia Carol (U. de Verona): "Obstacles i dificultats en l'anàlisi de Fortuny de Pere Gimferrer: a la recerca de les fonts (perdudes)". Seminari de recerca de l'ILCC.

23/03/2018: Simposi Internacional "Prudenci i Aurora Bertrana. Entre dos silencis". Congrés coorganitzat, celebrat a l'IEC. Vegeu més informació.

 

 

» Participación en congresos

Pla, Xavier, Comunicació "Estructura i acció. Spitzer, Curtius i Gaziel,primer lector català de Proust”. Jornada ‘Proust a Catalunya. Lectors, crítics, traductors, lectors i detractors de la Recherche', 2016.

—Comunicació "Camilo José Cela en la literatura catalana: una correspondencia inèdita amb Blai Bonet”. III Jornada LITCAT de Grups de Recerca de Literatura Catalana Contemporània, 2016.

— Comunicació "  Literatura y paisaje en Pla y Delibes”. Jornada 'Josep Pla y Miguel Delibes: el escritor y su territorio', 2017.

—Conferencia “Josep Pla i la Catalunya Nord”. Sant Jordi a Catalunya Nord, 2017.

— Comunicació " “El caçador d’històries. La literatura cinegètica de Prudenci Bertrana”. Simposi Internacional Prudenci i Aurora Bertrana, 2018.

— Mesa redonda con Gustavo Martín Garzo y Emili Rosales. Acto de homenaje a la escritora Maria Barbal, 2019.

— Ponència convidada ‘Franquisme i catalanisme cambonià: el manuscrit en català de la ‘Historia de la Segunda República española’ de Josep Pla’. Seminario "Ambigüitats i límits del Regionalisme a Catalunya" (II Seminario Regiocat), 2019.

— Conferencia convidada “La muerte de Maurice Halbwachs en Buchenwald y el testimonio de Jorge Semprún”. Jornada “Jorge Semprún: H(h)istoria y M(m)emoria del siglo XX”, 2019.

 

Boucharenc, Myriam, Conferencia convidada ‘Blaise Cendrars, “un matricule parmi tant d’autres”’. Cadre de l’exposition «Écrivains témoins de la Grande Guerre», 2016.

— Ponència “Publicité = Poésie”. Retour sur un lieu commun moderniste. Journées d’études Les Poètes et la publicité 19e-20e siècles, 2016.

 

Coll-Vinent, Sílvia, Comunicació "Joan Estelrich, entre l'humanisme i el comparatisme". Simposi “Comparatistes sense comparatisme. I Simposi de literatura comparada a Catalunya”, 2016.

— Comunicació "Valery Larbaud i la literatura catalana (1918-1937): la ciutat i els llibres". III Jornada LITCAT, 2016 .

— Comunicació "Maurici Serrahima i Proust". Simposi "Proust a Catalunya. Lectors, crítics, traductors i detractors de La Recherche", 2016.

—y Sanz, Diana, Comunicació "Las editoriales como agentes: redes y mediadores en el campo literario catalán". Simposio Internacional “Hacia un marco metodológico de la edición”, 2016.

— Comunicació: Joan Estelrich and International Cooperation (1919-1935)’. Polítiques de l’esperit: internacionalització de la modernitat hispànica a la primera meitat del s. XX. Seminari internacional/ Politics of Spirit. International Seminar, 2017.

 

Cornellà, Jordi, Ponència per invitació 'Traducció, erotisme i (auto)censura epigonal durant la transició i el període democràtic'. Conference Traducció, món editorial i literatura catalana (1975-2000), 2016.

— Ponència per invitació 'La función del libro ilegal en el sistema editorial de posguerra'. Conference Hacia un marco metodológico y teórico para la historia de la edición, 2016.

— Ponència per invitació ‘Importació i distribució de llibres illegals durant el franquisme’.  Conference II Jornada d'Historia de l'Edició: Exilis, Censures i Resistències, 2016.

— Ponència per invitació 'Oh, Calvary! i Míster Evasió de Blai Bonet: editar la censura al segle XXI'. Conference “Com un tigre en construcció (Blai Bonet: lectures i indagacions)”, 2016.

— Ponència per invitació 'Multilingualism in Contemporary Catalan Literature'. Conference Multilingual (Con)figurations: Catalan and Ukranian in Dialogue, 2017.

 

Fuster, Francisco, Comunicació ‘Blasco Ibáñez y la Generación del 98’. XVI Simposio FASPE '150 aniversario del nacimiento de Blasco Ibáñez', 2017.

—Comunicació 'Historia y literatura nacional: a propósito de Una hora de España'. Congreso Internacional 'Azorín, Europa y la invención de la literatura nacional', 2017.

— Ponència 'La sombra de don Pío es alargada: ecos barojianos en Josep Pla y Miguel Delibes'. Jornada 'Josep Pla y Miguel Delibes: el escritor y su territorio', 2017.

—Comunicació 'Leer y enseñar: la novela como recurso didáctico para la docencia de la Historia Contemporánea'. XVIII Congreso Internacional de Educación Histórica 'Conciencia histórica y controversia: la razón social de la Historia', 2018.

 

Grasset, Eloi, Ponència per invitació: “Literatura y Crisis del 98: Modelos literarios para el cambio de siglo”. Department of Modern Languages and Literatures UCSB Seminar, 2017.

—Comunicació: “Toda la verdad sobre Don Quijote”. Department of Modern Languages and Literatures UCSB Seminar, 2017.

—Comunicació: “De la conquista al revés. Geopolítica literaria en la España de los 60’. “Nepantla. UCMexicanistas Conference”. UCSB (USA), 2017.

— Comunicació: “Experimental cinema in Catalonia. New forms of Visibility. Portabella and the Vampire.”. “1968 in Global perspectives” University of South Carolina (USA), 2018.

—Guest Lecture: “Catalan Crisis: The economic reasons behind the Catalan Independence movement”. Course: LAIS 100. Introduction to Latin American and Iberian Studies. UCSB (USA), 2018.

—Comunicació: “Determinarse con la literatura: Formas de redefinición política de la identidad catalana durante la transición.” “Verbal Kaleidoscope. Writers and Scholars in Indigenous Languages and Literatures Conference”, UCSB, 2018.

— Comunicació: “Modelos literarios y hegemonía cultural en la literatura catalana”. ”Exploring Catalan Identity” – UCSB, 2018.

—Comunicació: “The Politics of Translation: World Literature in Catalan”. Conference: “Of Books and Roses - Second California Symposium on Catalan Studies”. UCLA, 2018.

— Discussion: Lucrecia Martel’s Zama (2017). Carsey-Wolf Center. Pollock Theater. (with Cristina Venegas (Film and Media 5/14 Studies Department). “Media in the Americas Conference”. UCSB, 2018.

— Ponència per invitació: “Ritualization and Visibility of Poverty in Iberian Literatures”. Division Literatures, Cultures and Languages.  Stanford University, 2018.

—Comunicació: “Por un cine parásito: Portabella y el détournement situacionista”. Conference: “Comparative Iberian Studies Symposium”. UC S. Cruz, 2018.

—Comunicació: “Políticas excéntricas del nuevo cine: Portabella, Rancière, Brecht.” “VI Congreso Internacional de Historia y Cine: Imágenes de las Revoluciones de 1968”. UB, 2018.

—Comunicació: “The Politics of Poetry. Forms of Political Consensus and Cultural Hegemony during the 70s in Catalonia”. Polysystem Studies Workshop, Universitat Pompeu Fabra, 2018.

— Ponència per invitació: “Multilingüisme i elaboració post-simbolista. La literatura repensa els mots de la tribu”. Màster d’Iniciació a la Recerca  - Universitat de Girona, 2018.

—Comunicació: “Cosmopolítica indígena i espai literari mundial. La World Literature en català.” XII Congresso Internazionale dell’Associazione Italiana di Studi Catalani”, Università per stranieri Siena, 2018.

—Comunicació: “La imaginación desemancipada. Cultura y Política en Cataluña”. “Politics of Conflict”. UCSB, 2019.

—Comunicació: “La tradició en Disputa. Dos gestos antagònics en el procés de reinstitucionalizació de la cultura catalana  (1959-1975).“ 17th Colloquium North American Catalan Society. University of Chicago, 2019.

—Ponència per invitació: ”Impoverished Languages: On Deprivation and Opacity in French & Spanish Modernities ”, University of Miami, 2019.

—Comunicació: “Por un cine precario. Formas de resistencia política en el cine de Pere Portabella”. V Congreso Internacional Historia, Arte y Literatura en el Cine en Español y en Portugués, Salamanca, 2019.

 

Lafuente, Meritxell, Comunicació “Blai Bonet i la novel∙la de postguerra: tremendisme i cruesa en El mar (1958)”. LXII Anglo-Catalan Society's Annual Conference, 2016.

—Comunicació “El mar de Blai Bonet: dos mecanoscrits, una novel·la”. I Congrés de l'Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalana, 2017.

 

Montero, Francesc, Ponència ‘ Poética de lo cotidiano en 'La calle Estrecha' de Josep Pla y ‘El camino’ de Miguel Delibes’. Jornada ‘Josep Pla y Miguel Delibes. El escritor y su territorio’, 2017.

—Ponència convidada ‘ Josep Pla, Carles Fages de Climent i Manuel Brunet: d'Emporion a l'Empordà'. Jornades de la Secció Filològica de l’IEC, 2018.

—Comunicació ‘Paisatge, literatura i sensació en l'obra de Josep Pla’, XII Congresso Internazionale dell'Associazione Italiana di Studi Catalani - Università per stranieri di Siena ‘Specie di Spazi, viaggi, geografie’, 2018.

—Ponència convidada ‘De la crònica de guerra al reportatge. L'Edat d'or del periodisme literari a Catalunya (1914-1939)’. Seminari de recerca de Filologia catalana, 2019.

 

Puig, Maria, Comunicació “Les fronteres. Paisatges de la narrativa catalana actual: estètica i sentit de la frontera en Vicenç Pagès, Joan Todó i Francesc Serés”. LXII Anglo-Catalan Society's Annual Conference, 2016.

—Comunicació “La representació del paisatge en la literatura catalana contemporània. Una síntesi”. I Congrés de l'Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalana, 2017.

 

Rodríguez, Ferran, Asistencia XIV Congreso Internacional Aleph “Transbordos literarios: correspondencias y confines en la literatura hispánica”, 2017.

— Comunicació ‘La metafísica de la novel·la de Mercè Rodoreda: El carrer de les camèlies’, XVIII Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, 2018.

— Comunicació “Diferents qüestions sobre el principi d’autenticitat i els conceptes de veritat i falsedat en la ficció de Lubomir Dolezel”, III Congreso Internacional de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes, 2019.

 

Sunyer, Elisabet, Comunicació “Fronteras permeables: poesía, música y teatro en la obra Circles de Luciano Berio”. III Congreso Internacional de la Asociación Española de Teoría de la Literatura, 2018.