Presentació

El "Portal Iberoamericano de Historia del Derecho" pretén ser una eina molt útil per a la recerca. Per una part crea un medi de comunicació massiu i expedit entre tota la xarxa d'historiadors del dret del món iberoamericà, escursant així les immenses distàncies geogràfiques. Per altra part, pretén ser la seu d'una biblioteca virtual que reuneixi la majoria dels artícles que són publicats per qualsevol dels membres del Portal, els classifiqui i permeti la ràpida i eficaç cerca de bibliografia per a noves recerques.

 

El Portal es patrocinat per la Universitat de Girona i el Seminari Permanent d'Història del Dret Català "Josep Maria Font i Rius" de la Universitat Pompeu Fabra, tanmateix, ha estat dissenyat per a convertir-se en una eina col·lectiva, que pertany a tota la comunitat d'historiadors del dret d'Iberoamèrica, sense la col·laboració i l'interés de tots aquesta iniciativa no pot prosperar.