Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica

Presentació

Contacte

Oficina Investigació i Transferència Tecnològica

Parc Científic i Tecnològic Edifici Jaume Casademont
C/ Pic de Peguera, 15 17003 GIRONA Enllaç al mapa de situació Tel. 972 41 82 51 Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address bustia.oitt@udg.edu

Programes de Recerca

Tel. 972 41 80 24
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address recercaoitt@udg.edu

Programes Europeus

Tel. 972 41 88 69
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address european.office@udg.edu

Gestió Econòmica

Tel. 972 41 89 09
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address economiaoitt@udg.edu

Unitat de Valorització

Tel. 972 41 89 65
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address valoritzacio@udg.edu

Tractament de la informació i GREC

Tel. 972 41 96 93
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address suport.grec@udg.edu

Presentació

L'Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica (OITT) és la unitat dels serveis centrals de la Universitat de Girona (UdG) dedicada a la promoció i gestió de la recerca i la transferència, especialment en:

  • Gestió dels ajuts de recerca, tant autonòmiques com estatals i europees.
  • Gestió de la transferència tecnològica i del coneixement: l'OITT és el punt d'unió entre l'entorn empresarial i la Universitat per tal d'unir els coneixements i infraestructura cientificotècnica de què disposa la universitat amb les necessitats d'innovació de les empreses.
  • Gestió de l'estoc de tecnologies per a transferir la recerca al mercat i a l'entorn, per totes les vies possibles.
  • Conscienciar la societat, mitjançant la comunicació i difusió, sobre la rellevància de la ciència i les oportunitats que ofereix l'entorn.

La transferència tecnològica, significa posar els resultats d'investigació a disposició de la societat i les empreses.

L'OITT gestiona tots els contractes i convenis relatius a temes d'investigació i transferència, ja siguin projectes col·laboratius d'R+D+I, serveis de desenvolupament o bé contractes de llicència. Del procés de recerca poden sorgir resultats susceptibles de ser protegits per via industrial o intel·lectual. A més, la OITT pertany i representa la UdG en diferents xarxes nacionals i internacionals.

Missió i Valors

La nostra missió com OTRI (oficina de transferència de resultats d’investigació) és gestionar i afavorir la transferència dels resultats generats en els Grups de Recerca de la Universitat de Girona, tant a la societat i com als mercats.

L'objectiu principal de la nostra Oficina és ajudar els membres de la comunitat universitària a transferir les seves innovacions, ja sigui mitjançant la creació d'empreses, llicenciant les tecnologies creades, o mitjançant col·laboracions en R + D amb empreses. Són també objectius prioritaris donar valor a cada un dels resultats de la investigació duta a terme pels nostres experts, assessorar i coordinar personalment els projectes, donar suport a la comercialització de les tecnologies generades en la comunitat universitària i gestionar i difondre la gestió de convocatòries en emprenedoria .

Els valors amb els quals s'identifica la nostra Oficina són: la transparència, la confidencialitat, el seguiment i acompanyament amb assessorament continu dels projectes, i la voluntat per proporcionar un servei integral als nostres públics.

 

 

 

Digues la teva!