Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica

Carta de serveis

Contacte

Oficina Investigació i Transferència Tecnològica

Parc Científic i Tecnològic Edifici Jaume Casademont
C/ Pic de Peguera, 15 17003 GIRONA Enllaç al mapa de situació Tel. 972 41 82 51 Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address bustia.oitt@udg.edu

Programes de Recerca

Tel. 972 41 80 24
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address recercaoitt@udg.edu

Programes Europeus

Tel. 972 41 88 69
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address european.office@udg.edu

Gestió Econòmica

Tel. 972 41 89 09
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address economiaoitt@udg.edu

Unitat de Valorització

Tel. 972 41 89 65
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address valoritzacio@udg.edu

Tractament de la informació i GREC

Tel. 972 41 96 93
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address suport.grec@udg.edu

Carta de serveis

Oficina

 

 

L’OITT ofereix serveis relacionats amb la recerca, la transferència i la innovació als seus usuaris i usuàries interns. Investigadors consolidats, personal col·laborador, investigadors en formació, futurs doctorands i l’equip de govern de la UdG poden disposar d’aquests serveis, que s’organitzen en tres grans àmbits:

 

 

1. Informació
 • Fonts de finançament
 • Ajuts per a la formació d’investigadors
 • Beques i contractes de col·laboració
 • Gestió econòmica
 • Dades estadístiques    
2. Assessorament i suport
 • Preparació i tramitació d’ajuts a la formació d’investigadors
 • Preparació i tramitació de convocatòries d’ajuts propis
 • Protecció de resultats de recerca
 • Negociació i tramitació d’acords, convenis, contractes i llicències amb la UdG
 • Execució i seguiment de projectes
 • Execució i seguiment dels ajuts a la formació d’investigadors
 • Tramitació de beques i contractació de personal col·laborador
 • Control de facturació de contractes i serveis
 • Justificació i auditoria de projectes
 • Ús del GREC (no disponible temporalment)
 • Processos d’avaluació de la recerca
3. Divulgació i comunicació
 • Realització d’accions formatives i informatives
 • Catàleg de recerca
 • Butlletí electrònic de recerca