Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica

Recull de notícies

Recull de notícies

07/03/2017
Proposta d'elaboració d'un catàleg de productes/tecnologies que incorporin grafè
CDTI

Des del Grupo de Interplataformas de Grafeno (GRAFIP) volen elaborar un catàleg de productes/tecnologies que incorporin grafè i es trobin en fase comercial o bé en fase de desenvolupament avançat. L'objectiu de la proposta és determinar el grau de maduresa d'aquests materials i arribar a obtenir aplicacions comercials.

El Grupo Interplataformas de Grafeno (GRAFIP) és un grup impulsat i promogut pel Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MEIC) i coordinat per la Plataforma Española de Materiales Avançados y Nanomateriales (MATERPLAT). Hi participa un gran número de plataformes tecnològiques i altres agents rellevants de diversos sectors, tot amb l'objectiu de promocionar les activitats d' I+D e industrials que es desenvolupen en el nostre país entorn al grafè.

Donat el nombre d'entitats productores de grafè a Espanya, GRAFIP ha proposat durant l'any 2017 elaborar un catàleg de productes/tecnologies que incorporen grafè i es trobin en fase comercial o bé en fase de desenvolupament avançat (TRL≥ 4). L'objectiu de la proposta és  determinar el grau de maduresa d'aquests materials i arribar a obtenir aplicacions comercials.

Aquest catàleg pretén ser un document dinàmic, el qual anirà actualitzant-se per donar visibilitat, tant nacional com internacional, als desenvolupaments tecnològics que s'està realitzant a Espanya a través de la utilització de grafè.

Si esteu interessats en donar difusió a algun producte/tecnologia de desenvolupament propi que incorpori grafè, podeu completar la fitxa corresponent a través del formulari online de GRAFIP. De cara a donar infusió internacional, variïs dels apartats es troben duplicats per realitzar-ho en anglès.

El termini per poder enviar els vostres desenvolupaments i/o productes comercials finalitza el 7 d'abril de 2017. Una vegada passat el procés de validació, aquests es publicaran en un catàleg online.