Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica

Recull de notícies

Recull de notícies

09/02/2017
ESPON: Preanunci futures licitacions
espon

Per la realització d’estudis en 7 àmbits de recerca

La Xarxa d’Observació Europea per al Desenvolupament Territorial i la Cohesió (ESPON) anuncia una licitació per a desenvolupar 7 activitats de recerca en els següents àmbits:• Instruments financers i cohesió territorial;• Infraestructures verdes i serveis d’ecosistemes;• Marc territorial de referència europea fins al 2050;• Atur juvenil: Tendències territorials i resistència regional;• Economia circular i conseqüències territorials;• Fluxos de persones immigrants i refugiades;• Territoris amb especificitats geogràfiques.

Més informació (http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Tenders/Menu_PriorInfo/).