Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica

Recull de notícies

Recull de notícies

02/02/2017
Programa COST
cost

Novetats en el procés de participació i presentació de propostes

A partir del 2017, el programa COST ha introduït una sèrie de novetats que s’hauran de tenir en compte a l’hora de preparar una proposta i gestionar una acció vigent:

  • Hi ha d’haver mínim 7 participants de països COST, incloent del grup de països ITC Inclusiveness Target Countries (països objectiu de la política d’inclusió COST) http://www.cost.eu/about_cost/strategy/excellence-inclusiveness (veure Guia, pàgina 12 i pàgina 36)
  • S’ha actualitzat l’annex tècnic (model de la memòria del projecte)
  • El vademècum recopila tota la informació del programa COST (actualitzacions a la pàgina 5)

Guia COST (COST_Open_Call_SESA_guidelines.pdf).

Annex Tècnic (Technical_Annex.docx).

Vademecum (COSTVademecum.pdf).

Programa COST (http://www.cost.eu/participate/open_call).