Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica

Recull de notícies

Recull de notícies

12/01/2017
Prioritats R+i en cooperació internacional
ec

Informe de la CE sobre les prioritats R+i en la col·laboració internacional

El document de treball de la Comissió Europea, publicat el mes d'octubre de 2016, identifica les àrees de recerca i innovació prioritàries en la col·laboració entre la Unió Europea i països tercers; l'informe fa referència a països industrialitzats com Austràlia, Estats Units, Canadà, Brasil, etc. i també a països i regions en desenvolupament.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0329&from=EN).