Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica

Recull de notícies

Recull de notícies

01/12/2016
ERA-NET Marine Biotechnology
marine biotech

Ajuts a projectes de recerca transnacionals sobre biotecnologia marina. Termini 07/03/2017

L’ERA-NET Marine Biotechnology (ERA-MBT) obrirà la 3a convocatòria per finançar projectes transnacionals de recerca orientats als metagenomes marins i als seus microorganismes, amb l’objectiu d’identificar nous enzims, metabòlits i rutes metabòliques amb potencial biotecnològic.

En concret, la convocatòria es dirigeix al desenvolupament i l’ús de metodologies independentment del cultiu per estudiar el material genètic de microorganismes marins no cultivables (el microbiome) en qualsevol part de l’ambient marí (hàbitats específics, columna d’aigua, associació a altres especies marines, etc.).

Els projectes han de ser multi- i inter-disciplinaris, amb accés a eines i metodologies que es defineixen com a tecnologies “-omiques”.

S’espera que la tecnologia plantejada permeti la identificació de noves entitats bioquímiques en els metagenomes i la seva expressió en sistemes heteròlogs.

En l’ERA NET MBT hi participen 19 agències de 14 estats (http://www.marinebiotech.eu/partners).

Pels d'Espanya, el MEIC finançarà la participació d’entitats espanyoles amb un pressupost estimat de 500.000€.

Obertura: 13/12/2016

Termini: 07/03/2016

Plataforma per la cerca de socis (https://www.submission-marinebiotech.eu/partner-search).

Projectes seleccionats en la 1a convocatòria (http://www.marinebiotech.eu/first-transnational-call).

Pre-anunci convocatòria ERA-MBT (http://www.marinebiotech.eu/news-and-events/era-news/third-transnational-call-research-projects-be-expected-december).