Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica

Recull de notícies

Recull de notícies

24/11/2016
ERA-NET CORE Organic
core organic

Ajuts per projectes dirigits al desenvolupament d’aliments i sistemes d’agricultura orgànica. Termini pre-propostes 10:00CET

El 5 de desembre de 2016, obre la 6a convocatòria de l’ERA NET CORE OrganicCoordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems”, una xarxa de 25 agències nacionals finançadores de l’R+D+i de 19 països.

Objectiu

Finançar projectes de recerca que donin suport a un creixement sostenible del sector orgànic a Europa i arreu, que contribueixin a la millora de la competitivitat de l’agricultura europea i a crear solucions noves i innovadores per una agricultura amable amb el medi ambient.

Les propostes han de tractar un dels següents tòpics:

  • Topic 1: Ecological support in specialised and intensive plant production systems
  • Topic 2: Eco-efficient production and use of animal feed at local level
  • Topic 3: Appropriate and robust livestock systems: cattle, pigs, poultry
  • Topic 4: Organic food processing concepts and technologies for ensuring food quality, sustainability and consumer confidence

Per una descripció dels tòpics, veure l’annex A del text de la convocatòria.

Les noves sol·licituds de propostes han de tenir en compte els projectes ja finançats (http://orgprints.org/view/projects/eu.html).

L’ERA NET CORE Organic té com a objectiu millorar la base de coneixement i capacitat d’innovació necessàries per al desenvolupament d’aliments i d’un sistema d’agricultura orgànica, com a forma de respondre a un dels reptes socials importants que enfronten el sistema d’alimentació i agricultura europees.

Elegibilitat

Els consorcis han de tenir mínim 5 socis de mínim 5 països diferents, participants en el programa: Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, França, Alemanya, Itàlia, Lituània, Holanda, Noruega, Polònia, Romania, Suïssa, Eslovènia, Espanya, Suècia, Turquia.

Cada soci haurà de complir amb les normes d’elegibilitat pròpies de la seva agència nacional finançadora.

Durada: màxim 36 mesos

Pressupost

  • Total convocatòria: 14.5M€
  • MINECO: 220k€ (pel tòpic 1)
  • Màxim finançament 1.5M€/proposta

 

Terminis

- Obertura 05/12/2016

- Pre-propostes: 01/03/2017, 10:00CET

- Resolució fase 1: 27/04/2017

- Propostes senceres 03/07/2016, 10:00CET

 

Convocatòria

Anunci pre convocatòria (CORE_Organic_Cofund_Pre-announcement_2016__final_edition_.pdf).

Més informació (http://coreorganicplus.org/currently/nyhed/artikel/pre-announcement-of-the-core-organic-call-2016-with-cofunds-from-the-eu/).