Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica

Recull de notícies

Recull de notícies

21/11/2016
INTERREG-SUDOE
interreg sudoe

Previsió properes convocatòries 2017-2020

Durant el període 2014-2020, està previst que el programa INTERREG SUDOE obri un total de 5 convocatòries, depenent del total de projectes aprovats i del pressupost disponible.

La primera convocatòria 2016 va aprovar projectes per les 5 prioritats del programa (INTERREG-SUDOE 2016_Projectes aprovats.pdf).

La 2a convocatòria està previst que obri durant el primer trimestre del 2017 per rebre sol·licituds de finançament per les prioritats 1 i 5 del programa.

La 3a convocatòria obrirà a finals del 2017 o principis del 2018 i serà dirigida a les prioritats 2, 3 o 4 del programa.

S’estima que obriran les convocatòries 4a i 5a a finals del 2018 i principis del 2020 respectivament i es dedicaran a les prioritats 1 i 5.

Prioritat 1 - Recerca i innovació (37% del pressupost, 52.6M€) (http://www.interreg-sudoe.eu/programa/eje-prioritario-1).

Prioritat 2 - Competitivitat de les PIMEs (14% del pressupost, 19.9M€) (http://www.interreg-sudoe.eu/programa/eje-prioritario-2).

Prioritat 3 - Economia baixa en carbó (11% del pressupost, 15.6M€) (http://www.interreg-sudoe.eu/programa/eje-prioritario-3).

Prioritat 4 - Lluita contra el canvi climàtic (12% del pressupost, 17.08M€) (http://www.interreg-sudoe.eu/programa/eje-prioritario-4).

Prioritat 5 - Medi ambient i eficiència dels recursos (20% del pressupost, 28.4M€) (http://www.interreg-sudoe.eu/programa/eje-prioritario-5).

Les propostes es presenten en 2 fases; durant la primera fase cal justificar:

  • La pertinència de la proposta: Quina problemàtica territorial tracta, amb quin enfocament i quin és el valor afegit de la cooperació transnacional
  • Els resultats esperats en la proposta, en relació als seus objectius i la vinculació amb els objectius i resultats esperats del programa INTERREG SUDOE.

Beneficiaris de projectes (http://www.interreg-sudoe.eu/proyectos/lista-de-beneficiarios).

Projectes aprovats (http://www.interreg-sudoe.eu/proyectos/los-proyectos-aprobados).

Borsa de projectes (per publicar una idea de proposta o buscar socis) (http://www.interreg-sudoe.eu/proyectos/consulte-las-ideas-de-proyecto-existentes).