If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica

Recull de notícies

Recull de notícies

11/10/2016
ERA-NET CoBioTech
ERACoBioTech

Ajuts a projectes transnacionals sobre biotecnologia industrial. Obertura prevista 01/12/2016

L'ERA-NET CoBioTech neix de les anteriors ERA-NETs ERA-IB2, ERASysAPP i ERASynBio amb l’objectiu de maximitzar les sinèrgies entre els mecanismes actuals de finançament europeu de la recerca en biotecnologia, enfortir l’intercanvi de coneixement entre fronteres, remarcar els beneficis d’una bio-economia per a la societat, mantenir i enfortir la posició d’Europa en l'àmbit de la biotecnologia.

Hi participen 22 agències nacionals de finançament R+D+i de 17 estats (Argentina, Bèlgica, Estònia, França, Alemanya, Israel, Itàlia, Lituània, Holanda, Noruega, Polònia, Portugal, Romania, Eslovènia, Espanya, Turquia i Regne Unit) i funcionarà durant 5 anys.

La primera convocatòria, “Biotechnology for a sustainable bioeconomy”, té com a objectiu contribuir a la transformació de l’economia global, per deixar la dependència de recursos fòssils i anar cap a una bio-economia sostenible.

Les propostes han de ser multidisciplinàries i haurien d’incloure una de les següents línies:

  • Biologia sintètica pel disseny i construcció de nous elements biològics, dispositius o sistemes o el re-disseny dels sistemes biològics naturals existents
  • Biologia de sistemes per l’optimització de processos biològics, incloent la recerca de mecanismes de regulació dels processos intra- e intercel·lulars per la bio-producció, modelat o desenvolupament de nous mètodes computacionals i altres nous enfocaments metodològics
  • Ús d’eines bioinformàtiques (estandardització de dades, modelat, repositoris oberts) per la identificació i utilització de les rutes metabòliques. Els conjunts de dades poden tenir diferents orígens.
  • Estratègies biotecnològiques (en combinació amb mètodes químics) per transformar intermediaris de base biològica (Building blocks) en molècules d’alt valor afegit mitjançant processos sostenibles.  

Els projectes haurien de partir d'un grau 3-6 de TRL (Technology Readiness Level).

Pressupost: Aprox. 36.3M€.

Espanya hi participa mitjançant l’Agència Estatal de Investigación (AEI) i el CDTI amb un pressupost de 1M€ i 750k€ respectivament.

Elegibilitat

Els consorcis han de tenir com a mínim 3 socis de 3 països participants diferents.

Es recomana la participació conjunta, entre el sector acadèmic (finançat per l’AEI) i el sector industrial (finançat pel CDTI).

Terminis

Obertura prevista: 01/12/2016

Termini pre-propostes: 02/03/2017, 13:00CET

Termini propostes senceres: 01/11/2017

Pre-anunci (ERA_CoBioTech_Pre_Announcement_A4_single_pages.pdf).