Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica

Recull de notícies

Recull de notícies

26/10/2016
Iniciativa PRIMA
ec

Parteneriat per la R+i en l’àrea mediterrània, amb un pressupost de 400M€ que s'iniciarà el 2018

El passat 18 d’octubre, la Comissió Europea ha presentat al Parlament Europeu i al Consell una proposta per decidir la participació de la UE en la iniciativa PRIMA sota l’article 185 TCE.La iniciativa té com a objectiu enfortir la cooperació i coordinació d'activitats R+i per donar resposta conjunta als reptes plantejats pels sistemes d’alimentació i recursos d’aigua en el basin mediterrani.

La proposta PRIMA es va presentar a la CE per part d’uns estats membres i no membres de la UE de la regió mediterrània. Durant el primer semestre del 2016, la CE va fer una consulta pública sobre PRIMA (1-2016-662-EN-F1-1.PDF).

Actualment, han confirmat la seva participació en PRIMA els següents països: Xipre, República Txèquia, Egipte, França, Grècia, Israel, Libà, Luxemburg, Malta, Marroc, Portugal, Espanya i Tunis. La participació d’Alemanya està encara en procès de negociació.

El pressupost de la PRIMA serà de 400M€, dels quals, la meitat prové dels estats participants i l’altre del programa Horitzó 2020 (reptes socials 2 i 5, així com LEIT NMPB).La PRIMA funcionarà durant 10 anys a partir del 2018.

Proposta Decisió CE (prima-ia_consultation_ssr.pdf)Pàgina web de la PRIMA (https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=prima).