Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica

Recull de notícies

Recull de notícies

31/08/2016
BiodivERsA
biodiversa

Oberta una consulta pública per l’actualització de l’agenda estratègica de la recerca i la innovació. Termini 14/10/2016

La xarxa ERA-NET BiodivERsA, creada el 2005, està formada per 32 agències finançadores i ministeris de 21 països europeus interessats en temes de recerca relacionats amb la biodiversitat, els serveis d’ecosistemes i solucions basats en la naturalesa.

Entre el gener i el juny de 2016, els socis de la xarxa han treballat en actualitzar les prioritats R+i de l’agenda estratègica en R+i pel període 2016-2020 (SRIA).Ara, han obert una consulta pública per rebre feedbacks sobre el resultat i donar l’oportunitat al món acadèmic i no acadèmic interessat en contribuir a les prioritats proposades i als impactes esperats.

Termini: 14/10/2016

SRIA actual (BiodivERsA SRIA_July 2016.pdf).

Consulta (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4qJIyFFtYQoEvW0zIePwcUSgykWvNhWXbE8jB29xXgQE9yA/viewform?c=0&w=1).