If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica

Recull de notícies

Recull de notícies

6/16/2016
H2020: Repte social 7è sobre societats segures

Publicats un catàleg amb projectes finançats sota el 7èPM i l’H2020 i un informe amb els objectius del programa. Jornada nacional de preparació de propostes 2016

S'han publicat dos catàlegs, un amb els projectes de seguretat finançats durant el 7è Programa Marc i un amb els projectes finançats durant la convocatòria 2014 de l'H2020 (EU research projects.pdf).

Tanmateix, la Direcció General HOME de la Comissió Europea va elaborar un document amb informació sobre els objectius del programa de societats segures (Security Research.pdf).

El dia 4 de juliol, el CDTI organitza una jornada de suport a la preparació de propostes per la convocatòria 2016 de Societats Segures de l’H2020.

Més informació (http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=04/07/2016&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3656&xtmc=&xtcr=1).