If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica

Recull de notícies

Recull de notícies

6/7/2016
Jornada "Eficiència Energètica als edificis. Camí cap a nZEB"
IREC

Des de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) se us convida a participar a la Jornada "Eficiència Energètica als edificis. Camí cap a nZEB, organitzada pel projecte europeu RePublic_ZEB. Aquesta jornada s'emmarca dins de la Setmana de l'Energia, iniciativa Europea que organitza l'Institut Català d'Energia a Catalunya.

Des de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) se us convida a participar a la Jornada "Eficiència Energètica als edificis. Camí cap a nZEB, organitzada pel projecte europeu RePublic_ZEB. Aquesta jornada s'emmarca dins de la Setmana de l'Energia, iniciativa Europea que organitza l'Institut Català d'Energia a Catalunya.

IREC vol compartir la seva experiència amb les entitats públiques i els professionals del sector de l’edificació presentant els principals resultats dels projectes en els quals hi participa. La jornada es centrarà en els edificis públic cap a Edificis de Consum quasi Nul (nZEB). Aquests dos aspectes es tractaran des de diverses perspectives: context legislatiu, diferents estratègies segons la tipologia d’edifici, edificis residencials i terciaris, rehabilitació i nova construcció, i des del punt de vista de la ciutat.

La jornada tindrà lloc el dia 17 de juny de les 9.30 a les 14.00 als Jardins de les Dones de Negre 1, 2ª pl., Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Spain

Per a més informació i inscripcions seguiu el següent enllaç.