Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica

Recull de notícies

Recull de notícies

17/03/2016
H2020: Participa en la consulta pública sobre recerca en NMPB
h2020

Per fixar els tòpics dels programes de treball 2018-2020 en nanotecnologies, materials avançats, biotecnologia i fabricació i transformació avançats. Termini 02/05/2016.

La Direcció General de Tecnologies Industrials de la CE ha publicat una consulta pública per recollir interessos de cara a la preparació del programa de treball (WP) H2020-LEIT-NMPB 2018-2020.

En la preparació del WP, la Comissió Europea tindrà en compte les prioritats polítiques de la UE, les aportacions de varis grups d’interès, les experiències de les primeres convocatòries de l’H2020 i la informació rebuda a través d’aquesta consulta.

Els resultats de la consulta es publicaran a l’estiu.

Termini: 02/05/2016.

Altres fonts que la CE tindrà en compte:

Base de la consulta (http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/NMBP_Stakeholder_consultation.pdf).

Article sobre els objectius del programa i el procés de preparació del programa de treball (https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/node/33).

Més informació sobre la preparació del WP 2018-2020 (https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/node/2315).

Més informació sobre l’àrea NMPB (https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/node/33).