Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica

Recull de notícies

Recull de notícies

08/03/2016
Grup d’Experts sobre Ciència Oberta
ec

Convocatòria de la Comissió Europea per selecció d’experts membres. Termini 22/03/2016.

La Comissió Europea selecciona membres pel “High Advisory Group on Open Science Platform” (OSPP) que tindrà com a objectiu assessorar-la sobre el desenvolupament i la implementació de les polítiques de ciència oberta a nivell europeu.

El grup el formen entre 20 i 30 experts que hauran de demostrar que poden representar interessos comuns d’altres experts de la matèria o organitzacions.

Termini presentació sol·licituds: 22/03/2016

Més informació (http://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/call_for_expression_of_interest_-_high_level_advisory_group_ospp.pdf#view=fit&pagemode=none).