Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica

Recull de notícies

Recull de notícies

08/03/2016
H2020: Finançament en Patrimoni Cultural
research eu

Monogràfic sobre la recerca en la preservació del patrimoni cultural

El número 49 de la Revista Research eu (http://bookshop.europa.eu/en/research-eu-results-magazine-pbZZAC16001/?CatalogCategoryID=Gj0KABst5F4AAAEjsZAY4e5L) de la Comissió Europea publica un monogràfic sobre els fons europeus per l’àmbit de recerca en la preservació del patrimoni cultural en el 7è Programa Marc i en Horizon 2020.

Concretament, es van destinar aproximadament 100M€ en el 7èPM i el programa de treball 2016-2017 de l’H2020 en els tòpics CULT-COOP (Understanding europe – Promoting the European Public and Cultural Space). Aquests tòpics engloben aspectes molt diversos des d’anàlisis filosòfics i de construcció d’identitats a projectes tecnològics on les TICs tenen un paper molt important.