Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica

Recull de notícies

Recull de notícies

08/03/2016
Enquesta del CDTI: entitats del sector de l'aigua
PLATAFORMA TECNOLOGIA DEL AGUA - CDTI

El CDTI sol·licita col·laboració per identificar els interessos de les entitats del sector de l'aigua en cooperació internacional en matèria de I+D+i

L'objectiu del CDTI és orientar la seva estratègia internacional i intensificar els esforços en aquells països en els quals s'identifiqui major potencial en col·laboracions de I+D+i.

Per això, des de la Plataforma Tecnológica Española del Agua sol·liciten si es pot complimentar un breu enquesta amb preguntes relacionades amb els paisos objectiu, missions tecnològiques, esdeveniments d'interès i temàtiques I+D. 

Podeu trobar l'enquesta al següent enllaç.

El termini de resposta és obert fins al 25 de març.