Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica

Recull de notícies

Recull de notícies

03/03/2016
H2020: 2a Convocatòria de compromisos de l’EIP en Matèries Primeres
European Comission

Per facilitar la implementació del Pla Estratègic de l’EIP. Termini ampliat fins 15/03/2016

Durant la Conferència Anual de l’EIP (European Innovation Partnership) de Matèries Primeres que va tenir lloc els dies 9 i 10 de desembre del 2015 a Brussel·les es va presentar la segona Call for Commitments oberta l’1 de desembre, per facilitar la implementació del pla estratègic de l’EIP mobilitzant el major numero de participants (administracions, universitats, centres de recerca, industria, etc.).

Els consorcis associats als “compromisos” poden ser una bona oportunitat de cara a la presentació de propostes en les diferents convocatòries relacionades amb matèries primeres dintre de l’H2020. 

Termini de presentació: 15/03/2016. 

Més informació: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eip-raw-materials/en/content/2015-call-commitments

També, podreu consultar les ponències de la conferència: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eip-raw-materials/en/content/annual-conference-european-innovation-partnership-raw-materials