If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica

Recull de notícies

Recull de notícies

2/23/2016
Estratègia europea de l'R+i en agricultura
AgriResearch

La DG de l’Agricultura de la CE impulsa la definició d’una estratègia europea de l'R+i en agricultura

Del 26 al 28 de gener de 2016 es va celebrar a Brussel·les la conferència “Designing the path: A strategic approach to EU agricultural research and innovation” en el que es van presentar els avenços del procés de consulta realitzat per la Comissió Europea el passat juny del 2015 per l'elaboració d’una estratègia europea a llarg termini sobre el R+i en agricultura.

Més informació (http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/designing-path-strategic-approach-eu-agricultural-research-and-innovation).