Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica

Recull de notícies

Recull de notícies

14/01/2016
H2020: Guia d'oportunitats en l'àrea de "ciència per i amb la societat" (SwafS)

Oportunitats de finançament SwafS en convocatòries 2016-2017

La Sis.net, la xarxa de punts nacionals de contacte en “ciència per i amb la societat” (SwafS), ha publicat una guia amb oportunitats en totes les àrees temàtiques de l’H2020 i que poden ser rellevants per als interessats en aquesta àrea transversal de l’H2020.

La guia comprèn totes les convocatòries 2016-2017 i identifica els tòpics amb una o diverses dimensions SwafS (engagement, ethics, open access, gender, science education, Responsible Reasearch Innovation).

Guia d'oportunitats: (https://www.euresearch.ch/fileadmin/redacteur/H2020/RRI_opportunities_in__Horizon_2020_151208.pdf).