Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica

Recull de notícies

Recull de notícies

13/01/2016
H2020: 2a Convocatòria de compromisos de l'EIP en Matèries Primeres
h2020

Convocatòria per facilitar la implementació del Pla Estratègic de l’EIP. Termini 01/03/2016

Durant la Conferència Anual de l’EIP (European Innovation Partnership) de Matèries Primeres que va tenir lloc els dies 9 i 10 de desembre del 2015 a Brussel·les es va presentar la segona Call for Commitments oberta l’1 de desembre 2015, per facilitar la implementació del pla estratègic de l’EIP, mobilitzant el major numero de participants (administracions, universitats, centres de recerca, indústria, etc.).

Els consorcis associats als “compromisos” poden ser una bona oportunitat de cara a la presentació de propostes en les diferents convocatòries relacionades amb matèries primeres dins de l’H2020.

Termini de presentació: 01/03/2016

Més informació (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eip-raw-materials/en/content/2015-call-commitments).

També, podreu consultar les ponències de la conferència (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eip-raw-materials/en/content/annual-conference-european-innovation-partnership-raw-materials).