Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica

Recull de notícies

Recull de notícies

05/11/2015
H2020: Les ciències socials i les humanitats en H2020
h2020

Un Informe de la CE monitoritza i avalua la integració de les CSH en projectes finançats sota diferents pilars de l’H2020

La Comissió Europea ha publicat un informe detallat de monitorització i avaluació sobre com es van integrar les ciències socials i les humanitats, com a disciplines transversals, en projectes finançats durant el 2014 sota diferents prioritats dels reptes socials i el lideratge industrial de l’H2020.

En termes de participació, a nivell de la UE-15 (83% de participació), els estats membres més actius són, en aquest ordre, Regne Unit, Alemanya, Holanda, Itàlia, Bèlgica, Espanya i França. Pel que fa als consorcis coordinats per un soci amb expertesa SSH, la majoria també provenen de la UE-15 (92%), concretament, d’Alemanya, Holanda, Regne Unit, Espanya, Itàlia, França i Bèlgica.

Pel que fa a les disciplines SSH en projectes finançats, les contribucions provenen majoritàriament de les àrees d’econòmiques, administració i màrqueting (53%), ciències polítiques, administració pública i dret (38%); les humanitats i les arts només contribueixen al 9% dels projectes finançats.

Informe (http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/other_pubs/integration_ssh_h2020.pdf).