Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica

Recull de notícies

Recull de notícies

15/01/2015
L'ERA-NET MED cerca avaluadors per la primera convocatòria de projectes
eranetmed

Entre els mesos de març i maig de 2015 es faran les avaluacions dels avaluadors de la primera convocatòria ERA-NET MED.

Els investigadors interessats en ser avaluadors de la primera convocatòria ERA-NET MED han de tenir experiència provada en:

  • Gestió o avaluació de projectes R+D+i.
  • Cooperació internacional en C+T i en el desenvolupament de recursos humans.
  • L’ús dels resultats dels projectes R+D.
  • Aspectes transversals dels projectes R+D: Socio-econòmics, governança, TIC, gènere, etc.

Es preveu que cada avaluador revisi 3 propostes a distància. L’activitat serà remunerada.

Més informació (ERANETMED_Call_for_experts_Dec_2014.pdf).