Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica

Recull de notícies

Recull de notícies

23/10/2014
ERA-NET Smart Cities and Communities: Convocatòria per experts i pre-anunci per una convocatòria conjunta
urban europe

Convocatòria la constitució d’un panel d’experts internacionals per avaluar propostes

Recentment es va aprovar l'ERA-NET Smart Cities and Communities (ENSCC)  en l'Horizon 2020 amb la participació de 18 agències finançadores nacionals i regionals de 12 països (Àustria, Bèlgica, Xipre, Finlàndia, Països Baixos, Noruega, Portugal, Romania, Espanya, Suècia, Suïssa i Turquia), comptant amb el suport de la Comissió Europea. Per part d’Espanya hi participa el CDTI que finançarà la participació d’entitats espanyoles.

L’objectiu general de l'ERA-NET Smart Cities and Communities es la realització d’una convocatòria transnacional conjunta per al finançament de projectes R+D+i en l’àmbit de les ciutats intel·ligents concretament per donar suport al desenvolupament de solucions integrals d’energia i de transport que redueixin les emissions de CO2. 

Les prioritats temàtiques són:

  • Sistemes urbans integrats i intel·ligents d’energia i transport.
  • Eines/serveis intel·ligents per sistemes urbans integrats d’energia i transport.
  • Aplicacions intel·ligents de grans dades.
  • Solucions per l’administració intel•ligent i la participació ciutadana. 

La convocatòria tindrà dues fases i s’obrirà el desembre de 2014.

Es preveu que es seleccionaran 50 pre-propostes que seran convidades a presentar propostes senceres.

Per l’avaluació de les propostes cal comptar amb un panel d’experts Internacionals, d’investigadors, professionals o altres parts interessades amb alta qualificació i amb experiència reconeguda en les àrees temàtiques de la convocatòria. L’avaluació de propostes té dues fases, una per les idees de projecte i una altra per la sol·licitud definitiva. Cada proposta en cada una de les dues fases serà avaluada per 4 experts, no necessàriament els mateixos.

Per cada proposta avaluada l’expert rebrà una quantitat per determinar. Addicionalment, se li cobriran les despeses del viatge i de l’allotjament per l’assistència a les reunions de consens del panel d’experts.

El calendari d’avaluació:

  • Tancament convocatòria pre propostes: Març 2015.
  • Reunió de consens d’avaluació de les pre propostes: Maig 2015.
  • Tancament convocatòria propostes senceres: Setembre 2015.
  • Reunió del panel d’experts avaluadors: Novembre 2015.

En el cas que esteu interessats en participar com a experts en l’avaluació de les sol·licituds de la ERA-NET, envieu un correu electrònic (subaet@cdti.es).

Flyer (http://jpi-urbaneurope.eu/wp-content/uploads/2014/09/Flyer-A5-ERA-NET.pdf).

Convocatòria (http://jpi-urbaneurope.eu/Third-Call-ERA-NET-COFUND-Smart-Cities-and-Communities/).