If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica

Recull de notícies

Recull de notícies

10/1/2014
Noves programacions conjuntes de l'Aliança Europea per la Recerca en Energia (EERA)
eera

Estructura amb paper clau en la programació estratègica política de la recerca i el finançament europeu en l'àrea de l'energia

Els membres de l’Aliança Europea per la Recerca en Energia (EERA –European Energy Research Alliance), la veu europea pel que fa a la recerca en l’energia des del 2008, estan treballant en programacions temàtiques conjuntes per desenvolupar prioritats compartides en recerca així com projectes conjunts.

Les programacions conjuntes estan alineades amb les prioritats definides en el SET-Plan. De fet, la mateixa EERA s’ha construït en el context de l'Strategic Energy Technologies – SET-Plan i és una important estructura de consulta en la programació estratègica política de la recerca i el finançament en l’àrea de l’energia a nivell europeu.

En els 15 grups de treball ja existents, s’estan preparant dues noves programacions conjuntes sobre “Energy efficiency on Industrual processes” i sobre “Energy System Integration”.

Les institucions de recerca interessades a treballar en aquest àmbit estan convidades a una “Awareness meeting” a l’octubre 2014 per tal de conèixer amb més detall aquestes iniciatives i les possibilitats de participació:

És possible sol·licitar la participació en una de les programacions conjuntes existents: