If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica

Recull de notícies

Recull de notícies

7/31/2014
Participa en la 2a edició dels premis de les accions Marie Sklodowska Curie!
msc

Es convoquen tres categories: Promising Research Talent, Communicating Science, Nurturing Research Talents

La cerimònia de la segona edició dels premis de les accions Marie Sklodowska Curie tindrà lloc durant la presidència italiana de la UE, del 17 al 19 de novembre de 2014 sobre “Empowering the Next Generation of Researchers”.

Hi ha 3 categories:

 

  1. Promising Research Talent
  2. Communicating Science
  3. Nurturing Research Talents

Són elegibles els beneficiaris (fellows) d’una acció individual Marie Curie del 7è Programa Marc.

Més informació sobre com sol·licitar-ho (http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/documents/news-events/news/application-msca-prizes2014.pdf).

Criteris de selecció (http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/documents/news-events/news/evaluation-criteria-marie-curie-prize2014.pdf).

El premi és simbòlic i consisteix en cobrir les despeses de viatge i allotjament durant la conferència, així com un certificat firmat per la Comissària per Educació de la UE.

Calendari: