If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica

Recull de notícies

Recull de notícies

febrer de 2017

OPEM
Vigilància Tecnològica
Últimes patents publicades relacionats amb el sector de Xarxes de sensors sense fils.
2/22/2017
Recerca
OPEM
Vigilància Tecnològica
Últimes patents publicades relacionats amb el sector Agroalimentari
2/21/2017
Recerca
OPEM
Vigilància Tecnològica
Últimes patents publicades relacionats amb els sectors de Pesca i Aqüicultura.
2/20/2017
Recerca
swafs
H2020: Convocatòria Ciència amb i per la societat
Jornada informativa i consulta tòpics. Termini 21 de febrer
2/16/2017
UniversityWorkshopsRecercaPromocióCalls
OPEM
Vigilància Tecnològica
Últimes patents publicades relacionats amb els sectors de Transformador Plàstic i Metall-Mecànic.
2/16/2017
Recerca
OPEM
Vigilància Tecnològica
Últimes patents publicades relacionats amb el camp de la Sanitat Animal.
2/16/2017
Recerca
easme
H2020: Mapa interactiu de projectes finançats
Un centre online amb dades de projectes relacionats amb el medi ambient i el clima finançats sota Programa H2020
OPEM
Vigilància Tecnològica
Últimes patents publicades relacionats amb els serveis i interfícies avançats mòbils.
2/13/2017
Recerca
espon
ESPON: Preanunci futures licitacions
Per la realització d’estudis en 7 àmbits de recerca
2/9/2017
UniversityRecercaPromocióCalls
OPEM
Vigilància tecnològica
Últimes patents publicades en el camp de la Biomassa.
2/6/2017
Recerca
cost
Programa COST
Novetats en el procés de participació i presentació de propostes


Page 1 of 1First   Previous   Next   Last