If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica

Recull d'activitats

Recull d'activitats

Adaptació al canvi climàtic i mitigació: Missatges del 5è informe de seguiment del IPCC i les seves conseqüències
 
Inici:
06/05/2014 13:00
Fi:
06/05/2014 18:00
Lloc:
Brussel·les
Inscripcions:
https://scic.ec.europa.eu/fmi/IPCC2014/start.php
Més informació:

La Direcció General per la Recerca de la Comissió Europea organitza una jornada que agrupa als interessats, incloent la comunitat científica internacional, per presentar els resultats del 5è informe de seguiment de l’IPCC sobre el canvi climàtic i mitigació, debatre les seves implicacions en el procés de presa de decisions així com per als sectors econòmic i la societat, identificant reptes i oportunitats per al futur.

La jornada pot ser d’interès per als investigadors interessats en convocatòries del programa H2020 relacionades amb el canvi climàtic.

Agenda (Updated Draft Agenda - 12 03 2014.pdf).