Recerca a la UdG

Estructures de recerca

Contacte

Oficina Investigació i Transferència Tecnològica

Parc Científic i Tecnològic Edifici Jaume Casademont
C/ Pic de Peguera, 15 17003 GIRONA Enllaç al mapa de situació Tel. 972 41 82 51 Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address bustia.oitt@udg.edu

Programes de Recerca

Tel. 972 41 80 24
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address recercaoitt@udg.edu

Programes Europeus

Tel. 972 41 88 69
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address european.office@udg.edu

Gestió Econòmica

Tel. 972 41 89 09
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address economiaoitt@udg.edu

Unitat de Valorització

Tel. 972 41 89 65
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address valoritzacio@udg.edu

Tractament de la informació i GREC

Tel. 972 41 96 93
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address suport.grec@udg.edu

Estructures de recerca

piscina A més de l’activitat que es desenvolupa en el si dels 22 departaments, dels 11 instituts de recerca i de les càtedres especialitzades ubicades al territori, la Universitat de Girona té 101 grups de recerca que són la base del procés investigador. En els grups, s’ajunten els esforços del professorat que coincideix amb interessos comuns i uns mateixos objectius, més enllà de l’activitat global del departament.

Donada la diversitat d’àrees de coneixement, l’estructura dels grups de recerca de la UdG respon a aquestes cinc grans unitats: Tècnica, Experimental, Humanitats, Salut, Social.
 
 
 

Instituts de recerca

Els instituts universitaris de recerca són unitats dedicades a la investigació científica i tècnica o a la creació artística.

Departaments

Els departaments són les unitats que coordinen els ensenyaments assignats, imparteixen la docència, organitzen i desenvolupen la recerca per tal de fonamentar la docència i la transferència del coneixement.

Grups de recerca

Els grups de recerca són les unitats bàsiques encarregades d'organitzar i desenvolupar la recerca tot ajuntant els esforços del professorat que coincideix amb interessos comuns.

Càtedres

Les càtedres són unitats que promouen l’estudi i la recerca, mitjançant l’organització d’activitats de reflexió, debat i difusió amb una elevada voluntat de relació amb el territori.

Altres estructures de recerca

La univesitat de Girona compta amb altres estructures de recerca com són les fundacions o els centres de recerca participats.