XI Col·loqui Internacional "Problemes i Mètodes d'Història de la Llengua": La llengua desitjada

Inscripció

Contacte

Grup d'Història de la Llengua i Llengua Normativa

Institut de Llengua i Literatura Catalanes

Facultat de Lletres

Plaça Ferrater Mora, 1

17071 Girona, Espanya

correu ghl@udg.edu

 

 

Inscripció

 

Inscripció abans del 9 de juny

Inscripció després del 9 de juny

Completa

140€*

180€**

180€*

220€**

Estudiants

75€*

115€**

100€*

140€**

Estudiants UdG

0€*

40€**

30€*

70€**

 

*Inclou el material del col·loqui, els cafès i els dinars

**Inclou el material del col·loqui, els cafès, els dinars i el sopar del dia 28

Cal omplir el formulari que figura tot seguit.

Els estudiants han d’acreditar la seva condició. Poden escanejar un document i adjuntar-lo en el mateix formulari d'inscripció

El pagament s'ha d'efectuar al número de compte corrent següent amb la indicació del cognom i el text col·loqui juny:

ES66 0049 1807 3721 1069 0271

 

Dades generals

Tipus de participació

Participació en les activitats


Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable de tractament: Universitat de Girona.

Finalitat: organització dels congressos, gestió de les inscripcions, acreditació de la seva participació i tramesa d’informació als inscrits o a persones interessades en conèixer aquestes iniciatives.

Legitimació: les dades es tracten en base al compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD) i amb el consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD).

Destinataris: les dades no es comuniquen a altres persones.

Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a la Universitat de Girona.

> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al següent enllaç.