VII Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga.
«Les confluències artístiques en la literatura barroca»

Presentació

Presentació

VII Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga: «Les confluències artístiques en la literatura barroca» (Girona, 1-3 de març del 2017)


En la mentalitat estètica del barroc, les fronteres entre les arts són difuses i permeables, i el transvasament entre disciplines artístiques de fonts, motius, formes compositives i tècniques esdevé un fenomen habitual, que els artistes aprofiten i promouen per dotar les seves creacions d’un grau afegit d’originalitat i de sorpresa. Per copsar la magnitud d’aquest fenomen, però, s’ha de partir d’una visió transversal i integradora, que sàpiga reconèixer i valorar el diàleg productiu que s’estableix en el període entre les diferents arts.

El present col·loqui parteix d’aquesta premissa i vol posar al centre del debat aquelles pràctiques artístiques que, durant el segle XVII i de diverses formes, s’hibriden amb la literatura, en l’àmbit hispànic, en general, i en el català, en particular. Dins aquest últim àmbit, pren un relleu especial la figura de Francesc Fontanella, poeta i dramaturg de la segona generació barroca del Principat, l’obra del qual exemplifica com poques la confluència de la literatura amb les diferents esferes artístiques.

Per promoure la reflexió entorn de la qüestió proposada, comptarem amb la presència d’especialistes europeus en l’estudi de les diferents disciplines artístiques i pràctiques culturals (literatura, emblemàtica, música, arts plàstiques, espectacles i celebracions, etc.) i hem reservat en totes les sessions un espai especialment ampli de temps per al debat i l’intercanvi, amb el propòsit de generar una altra confluència, la de coneixements, que entenem que pot resultar especialment productiva de cara a generar noves aproximacions a la cultura de l’època.

 

                   

                   Eustache Le Sueur, Réunion d'amis.  © RMN - Grand Palais (Musée du Louvre) / Michel Urtado