If the contents are not translated, you can use the automatic translator

VII International Colloquium Problems&Methods of Ancient Catalan Literature: The artistic confluences in the Baroque literature

Registration

Registration

La inscripció és gratuïta, només cal escriure a confluencies.barroc@udg.edu informant de les sessions a les quals desitgeu assistir, i indicant nom, cognoms, situació professional i centre d'adscripció. Ens permetrà de poder facilitar-vos un dossier de participant i el certificat d'assistència.