If the contents are not translated, you can use the automatic translator

VII International Colloquium Problems&Methods of Ancient Catalan Literature: The artistic confluences in the Baroque literature

Organizing Committee

Organizaing Committee

Albert Rossich | (Universitat de Girona)

Catedràtic de filologia catalana de la Universitat de Girona, on imparteix classes des de 1975. Ha investigat sobre la literatura catalana de l’edat moderna, la història de la llengua i el plurilingüisme literari. Ha editat críticament l’obra literària de Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona –va ser la seva tesi doctoral, en cinc volums, publicada només en part– i altres textos de l’època. Entre els seus treballs destaquen els llibres “Una poètica del barroc: el “Parnàs Català” (1977), “Francesc Vicent Garcia. Història i mite del Rector de Vallfogona” (1987), una adaptació de “El desengany” de Francesc Fontanella (1987), “El Barroc català” (1989, en col·laboració amb diversos autors), “El futur de la llengua catalana” (1990, en col·laboració amb Modest Prats i August Rafanell), “El teatre català dels orígens al segle XVIII” (2001, en col·laboració amb diversos autors), “Poesia catalana del barroc. Antologia” (2006, en col·laboració amb Pep Valsalobre), “Literatura i cultura catalanes (segles XVII-XVIII)” (2007, en col·laboració amb Pep Valsalobre) i "El plurilingüisme en la literatura catalana" (2014, en col·laboració amb Jordi Cornellà). Ha coordinat el Panorama crític de la literatura catalana, en sis volums (2009-2011), dels quals ha dirigit i escrit en part el vol. III.

Més informació

Pep Valsalobre  | (Universitat de Girona)

Professor de Literatura Catalana Moderna de la Universitat de Girona i membre investigador de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la UdG. Les seves recerques comprenen l’estudi de la història de la literatura catalana del període modern en tots els seus gèneres. Ha participat en una vintena de congressos internacionals, ha publicat més d’una cinquantena d’articles especialitzats i diversos llibres, d’entre els quals destaquen l’edició crítica d’Agustí Eura, Obra poètica i altres textos(2002), Poesia catalana del barroc. Antologia, amb Albert Rossich (2006], l’edició crítica d’Arminda de Joan Ramis, amb Vicent de Melchor (2006), Literatura i cultura catalanes (segles XVII-XVIII), amb Albert Rossich (2007) i 'O he de morir o he d'amar'. Antologia poètica de Francesc Fontanella, amb Eulàlia Miralles i Albert Rossich (2015). Amb Lola Badia, dirigeix el repertori bibliogràfic biennal de literatura i llengua catalanes de l’edat mitjana i l’edat moderna "Qüern. Repertori bibliogràfic biennal de literatura i llengua catalanes de l'edat mitjana i l'edat moderna”. Amb Albert Rossich, codirigeix la col·lecció Philologica, d’Edicions Vitel·la. Ha estat assessor per al període modern del Diccionari de la Literatura Catalana d’Enciclopèdia Catalana (2008). Dirigeix el Grup de Recerca UdG Literatura Catalana de l'Edat Moderna (NISE) des del 2014. És investigador principal de projectes de recerca competitius per a l'edició crítica de la poesia de Francesc Fontanella (2013-2015) que continua amb l'edició crítica del teatre (2016-2018).

Més informació

Eulàlia Miralles  | (Universitat de València)

Professora del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València des de 2011, s’ha especialitzat en l’estudi de la cultura literària de l’edat moderna, amb preferència per la prosa de no ficció. Participa regularment en congressos, nacionals i internacionals, i ha publicat una setantena d'articles especialitzats. És autora de diversos llibres (“Sobre Jeroni Pujades”, 2010; ed. crítica d’Antoni Viladamor, “Història general de Catalunya”, 2007, 2 vol.; “La Corónica universal del principado de Cataluña de Jeroni Pujades a l’Acadèmia de Barcelona (1700-1832)”, 2003; “Repertori de manuscrits catalans (1474-1620)”, amb E. Duran et al., 1998-2008, 5 vol.) i ha editat i coordinat diversos volums miscel·lanis (Del Cinccents al Setcents. Tres-cents anys de literatura catalanaL’idil·li als segles XIX i XX. Literatura, música i arts plàstiques Formes modernes de l’èpica (del segle XVI al segle XX), entre d’altres). Coordina el programa de recerca Corpus textual de la Catalunya del Nord de l’Institut d’Estudis Catalans.

Més informació

Marta Castaño (Universitat de Girona)

Llicenciada en Filologia Catalana (2012) i en Filologia Hispànica (2013) per la Universitat de Girona.  Des del 2013 és membre del grup UdG de literatura moderna i investigadora de l’equip internacional NISE i prepara una tesi doctoral sobre l'estudi i edició crítica de les giletes de Francesc Fontanella, dirigida per Pep Valsalobre. Ha participat en el projecte d’investigació finançat pel Mineco "Obra poética de Francesc Fontanella (1622-1683/1685) (2013-2016). Edición crítica" i actualment participa en la seva continuació, "Teatro y obra poética completa (II) de Francesc Fontanella. Edición crítica" (2016-2019). Juntament amb Pep Valsalobre, coordina l'actualització de la base de dades de literatura catalana medieval i moderna Qüern.

Mes informació

Anna Garcia Busquets (Universitat de Girona)

Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona (1995), Màster en Direcció i Administració d’Empreses per ESADE (1998) i Màster en Iniciació a la Recerca en Humanitats per la Universitat de Girona (2013), amb el treball publicat «Rahó de l'esperit (1709-1714) de Teresa Mir i March, l'autobiografia espiritual d'una laica. Edició crítica» . Des del 2012 és membre del grup UdG de literatura moderna i investigadora de l’equip internacional NISE. Actualment prepara una tesi doctoral sobre l’estudi i l’edició crítica de la poesia civil i moral de Francesc Fontanella, dirigida per Pep Valsalobre, que s'insereix en els projectes d’investigació finançats pel MINECO «Obra poética de Francesc Fontanella (1622-1283/1685) (2013-2015). Edición crítica» i «Teatro y obra poética completa (II) de Francesc Fontanella. Edición crítica» (2016-2018). Ha presentat els resultats de la seva recerca sobre Fontanella en col·loquis internacionals celebrats a ValènciaTorí i Leeds.

Més informació

Marc Sogues (Universitat de Girona)

Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat Oberta de Catalunya (2012) i Màster en Iniciació a la Recerca en Humanitats per la Universitat de Girona (2013). Forma part del grup de recerca en literatura moderna de la UdG (NISE) i prepara una tesi doctoral sobre la literatura epistolar de Francesc Fontanella. Ha participat en el projecte d'investigació finançat pel MINECO "Obra poética de Francesc Fontanella (1622-1682/83). Edición crítica" (2012-2015) i actualment participa en la seva continuació, "Teatro y obra poética completa (II) de Francesc Fontanella. Edición crítica" (2016-2019). Ha presentat els resultats de la seva recerca sobre Fontanella en col·loquis internacionals celebrats a ValènciaTorí i Barcelona. Col·labora amb el projecte Corpus Textual de la Catalunya del Nord de l'Institut d'Estudis Catalans i ha participat en el projecte Una memòria compartida: Els llocs de memòria dels catalans del nord i del sud, impulsat per Mirmanda.

Més informació




Verònica Zaragoza | Universitat Oberta de Catalunya

Doctora en Filologia Catalana per la Universitat de Girona (2016) amb la tesi doctoral: "«En vers vull desafiar...». La poesia femenina a l'àmbit català (segles XVI-XVIII). Edició crítica". Des de 2015, és professora col·laboradora de Literatura Catalana Moderna de la Universitat Oberta de Catalunya i des del maig de 2010 forma part del grup de recerca de Literatura de l'Edat Moderna de la Universitat de Girona (NISE). Tot i que està interessada en diferents aspectes de la cultura literària dels segles XVI-XVIII, la línia principal de la seva recerca és l’estudi de la literatura femenina de l’edat moderna als territoris de parla catalana i, especialment, la caracterització dels usos poètics.

Ha treballat en el projecte de conversió en línia de Qüern. Repertori bibliogràfic biennal de literatura i llengua catalanes de l'edat mitjana i l'edat modernai actualment també participa del projecte Corpus Textual de la Catalunya del Nord (Institut d'Estudis Catalans). A més, ha dirigit el monogràfic del primer volum de la revista Scripta dedicat a "L’escriptura en femení a les terres de llengua catalana (segles XVI-XVIII)" (2013).

Abstract

Més informació