Jornada amb micro xerrades innovadores

Programa

TEDxUdG

Dia i hora
5 d'octubre de 2018
16:00 h - 21:00h

Lloc
Sala de Cambra
Auditori/Palau de Congressos 
Passeig de la Devesa, 35
Girona

Contacte             

Miquel Duran
Organitzador

Universitat de Girona
Parc Científic i Tecnològic
Edifici Narcís Monturiol

miquel.duran@udg.edu
T. +34 972 419 541

@tedxudg
 

 

Programa

Programa TEDxUdG
Presentat per Núria Riquelme

 
   
16:00 h   16:45 h     Arribada de públic i ponents, networking i activitats paral·leles              
 
16:45 h   17:15 h     Accés a la Sala de Cambra  
 
17:15 h   19:00 h     Sessió 1

- Salutació de Chris Anderson
- Presentació del TEDxUdG
- TEDxTalk Alfredo Corell
- TEDxTalk Marina Arnaldos
- Stage performance: "La màgia de l'aigua", amb Fernando Blasco
- TEDxTalk Reinhard Hübner
- TEDxTalk Jaume Marin
- TEDxTalk Manuela Battaglini
- Vídeo TEDTalk Why you should make useless things (Simone Giertz)

 
 
19:00 h   19:30 h     Networking i activitats paral·leles  
 
19:30 h   20:55 h     Sessió 2

- Vídeo TEDTalk 10 coses que no saps sobre l'orgasme (Mary Roach)
- TEDxTalk Maurizio de Stefano
- TEDxTalk Gemma Ubasart
- Diàleg Ignasi Rodríguez-Roda i Samuel Reyes
- Stage performance: Caroline Cotter
- TEDxTalk Eduard Vallory
- TEDxTalk Laura Kowalski
- Closing remarks
 
 
20:55 h   21:00 h     Fi