If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Seminari de Recerques Lingüístiques (SERELI)

Congressos i seminaris

Contacte

 SERELI  

Seminari de Recerques Lingüístiques

(SERELI)

Pl. Ferrater i Mora, 1

17071 Girona

Tel. 972 41 82 00 / 81 06

sereli@udg.edu

facebook

 

Responsables: 

Teresa Tro

Begoña Ramos

Organitzadors:

Carla Ferrerós

Elisabeth Gibert

Javier Ramírez

Teresa Tro

Begoña Ramos

Nuria Brunet

 

 

 

 

Congressos i seminaris

CONGRESSOS, SEMINARIS i JORNADES

Des de l'inici, l'any 2008, el SERELI ha organitzat seminaris periòdicament. Des del curs 2015-2016, però, ha canviat de plantejament: des de 2015, agrupa les intervencions d'investigadors doctors en Jornades, en lloc d'espaiar-les en el temps, encara que continua afavorint la participació de joves investigadors i doctorands com sempre ho ha fet i en el mateix format pe afavorir la divulgació i l’intercanvi de treballs d’investigació en curs i fomentar la col·laboració entre el personal investigador de la Universitat de Girona i el d’altres universitats. 

CURS 2017 - 2018

 24 de novembre de 2017- Jornada sobre lingüística: Samanta Planells Medina (Universitat Autònoma de Barcelona, Centre de Lingüística Teòrica) «La opcionalidad en las construcciones con SE no-paradigmático». Lorena Castillo Ros (Universitat Autònoma de Barcelona, Centre de Lingüística Teòrica) «Parámetros de caso estructural e inherente: evidencia de ECM en español». Ester Iyanga-Mambo (Universitat de València) «Sobre el éxito de las YouTubers de belleza con mayor alcance social en Gran Bretaña: estudio de los cumplidos de los usuarios en vídeos de contenido personal». Marta Khouja (Universitat Autònoma de Barcelona, Centre de Lingüística Teòrica) «El marcatge diferencial d'objecte en català: un cas d'interfície sintaxi-pragmàtica». Alberto Oya (Universitat de Girona) «Platonismo y lingüística». Begoña Ramos Jiménez (Universitat de Girona) «Dimensión histórica del prefijo locativo inter- en español».

CURS 2016 - 2017

 

4 de novembre de 2016– Jornada de Semàntica Cognitiva a la UdG (programa): Iraide Ibarretxe-Antuñano. Universidad de Zaragoza "La motivación del significado desde la semántica cognitiva".  Jaume Mateu. Universitat Autònoma de Barcelona "Sobre les correspondències de forma i significat en les frases fetes" Jorge Fernández Jaén. Universitat d’Alacant "Lingüística cognitiva y leyes del cambio semántico". Resums

 

 

CURS 2015 - 2016


12 de febrer de 2016-

 Sheila Huertas (Universitat Autònoma de Barcelona) "El prefijo anti- en español: dificultades y propuesta de análisis desde la Teoría del Lexicón Generativo"

 

11 de desembre de 2015 -  Anne Wolfsgruber  (Universität Salzburg) "(H)om/hume, l’en, on/en, uomo. Sobre el estatus del pronombre indefinido en el área de Carlomagno"

 

20 de novembre de 2015 – Jornada de sintaxi a la UdG: Josep Maria Brucart (Universitat Autònoma de Barcelona) “Ser/estar, una distribución muy ibérica”; Gemma Rigau (Universitat Autònoma de Barcelona) “El pronom en com a complement del nom. Restriccions i coincidències”; M. Lluïsa Hernanz (Universitat Autònoma de Barcelona) “El infinitivo y la arquitectura de la subordinación”.


 

 

CURS 2014 - 2015


29 de maig de 2015- Elisabeth Gibert (Universitat de Girona) "Sobre el valor egresivo del prefijo des-"


15 de maig de 2015 -  Assumpció Rost  (Universitat de les Illes Balears) "Explicando el presente y el pasado La desfonologización de  /ʎ/ y sus implicaciones "


7 de maig de 2015 - Paul O'Neill (Universitat de Sheffield) "Lecciones de morfología histórica para la teoría morfológica"


28 de gener de 2015 - Kristi JAUREGI (Universitat d'Utrecht) "Investigación de procesos de telecolaboración aplicados a la enseñanza de segundas lenguas: resultados parciales y retos del proyecto europeo TILA"


7 de novembre 2014 - Álvaro S. OCTAVIO DE TOLEDO (Ludwig-Maximilians-Universität München) "El mal considerado siglo nuestro: problemas poco atendidos y fenómenos poco explorados en el español de los siglos XVII y XVIII"  video


23 d'octubre 2014 - Juana M. LICERAS (Universitat d'Ottawa) "Las preferencias anafóricas de los sujetos implícitos y explícitos en el español nativo y no nativo"

 

17 d'octubre 2014 - Jaume MATEU (CLT-UAB) "Sobre dos tipus d'alternança locativa"


CURS 2013 - 2014

 

25 i 26 de juny 2014 - GIRONA SYNTAX-FEST 2014: “Variación sintáctica: caso, concordancia y orden de palabras” 


16 de maig 2014 -  Ana LANDGRAVE (Université Aix-Marseille, IREMAM) "Entre dinámicas jurídicas y dinámicas sociales: prácticas lingüísticas en los espacios institucionales de la Cabilia"


9 de maig 2014 -  Manuel LEONETTI (Universidad de Alcalá) "Estructura de foco y orden de palabras en las lenguas romances"  


8 i 9 d'abril 2014 - Curs d'Introducció al LaTeX, a càrrec de Francesc González i Planas  pdf


20 de març 2014  - Carles MÚRCIA (Universitat de Barcelona), "La constitució d’un diccionari bilingüe de la llengua amaziga estàndard del Marroc i Algèria"  pdf 


21 de febrer 2014 - Carla FERRERÓS (Universitat de Girona), "Morfologia i semàntica: mots per a parts del cos en tarifit" (Abstract:  pdf)

 

17 de gener 2014 - Olga  BATIUKOVA (Universidad Autónoma de Madrid), "El modelo del Lexicón Generativo y su aplicación al estudio de la formación de palabras". video

 

4 de desembre 2013 - Ioanna SITARIDOU (University of Cambridge), "Loss of LHM is not morphology driven". 

 

12 de novembre 2013 - Robert J. BLAKE (University of California, Davis), "Modelos, métodos y manías en el campo de la adquisición de segundas lenguas" video   

 

8 de novembre 2013 - Jordi CICRES (Universitat de Girona), "Llengua i dret: l’espai de la lingüística forense".  pdf

 

CURS 2012 - 2013


21 de juny 2013 - Lourdes GÜELL (Grup de Lèxic i Gramàtica, Universitat de Girona), "Reflexiones sobre el aspecto". 

 

6 de juny 2013 - Isabel PUJOL (Universitat de Girona), "De "afrontar" (s. IX) a "acojonar" (s. XX): història dels verbs parasintètics denominals del castellà".  video 


24 de maig 2013- Ana Maria MARTINS (Universitat de Lisboa), "Unambiguous metalinguistic negation markers. Syntax and morphology".

 

16 de maig 2013- Glòria CLAVERIA (UAB), "La etimología en el DRAE: encuentros y desencuentros".


5 d'abril 2013 - Gary MORGAN (City University of London), "Conseqüències de la sordesa en el llenguatge i la comunicació dels infants". 

 

1 de febrer 2013 - Ekaterina CHERNOVA (Universitat de Girona), "On multiple wh-fronting in Slavic: a Q-based approach". video


14 de gener 2013 - José Manuel BLECUA (Real Academia Española), "La Real Academia Española: proyectos vigentes". video 


9 de gener 2013- José Antonio PASCUAL (Real Academia Española), "La Real Academia Española: la elaboración del 'Nuevo Diccionario Histórico del Español'". video 


5 de desembre 2012 - Laia CASTANYER (Institut d'Estudis Catalans), "L'Institut d'Estudis Catalans: el sistema Optimot". video 


3 de desembre 2012 - Isidor MARÍ (Institut d'Estudis Catalans), "La secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans: projectes vigents". video  


21 de novembre 2012 - Aurora BEL (Universitat Pompeu Fabra), "Algunes qüestions entre la sintaxi i la pragmàtica en l'adquisició de segones llengües". video  

 

9 de novembre 2012 - Pilar PRIETO (Universitat Pompeu Fabra), "Introducció a l'entonació" i "Introducció al ToBI, un sistema d'etiquetatge prosòdic". video 

 

CURS 2011 - 2012

 

8 de juny 2012- Lidia LOZANO (Universitat Autònoma de Barcelona), "Multilingüismo. Adquisición de terceras lenguas y de lenguas adicionales".


18 de maig 2012
- Àngel GALLEGO (Universitat Autònoma de Barcelona), "The Basic Elements of the Left Periphery".

 

27 d'abril 2012 Jornada sobre la lingüística de camp a càrrec de Nicolas QUINT (LLACAN  (UMR8135, INaLCO/CNRS), França) i Mònica BARRIERAS (Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades (GELA), Universitat de Barcelona).  pdf

- Nicolas QUINT, "Descriure de lengas pauc difusidas: qualques reflexions sus la question del terrenc".  video

- Mònica BARRIERAS, "Descriure la llengua saamaka: una experiència de treball de camp".  video

- Taula rodona: "Els informants i les experiències de terreny" a càrrec de Nicolas QUINT i Mònica BARRIERAS

 

18 de novembre 2011 - Matthias BRENZINGER (Universitat de Colònia), "Blood becomes money: lexical acculturation in Southern African Languages".

 

 

CURS 2010 - 2011


10 de juny 2011 - 
Xavier LAMUELA (Universitat de Girona), "El gènere: sexe i misteri en les llengües romàniques".

 

27 de maig 2011- Montse BATLLORI (Universitat de Girona), "Ordre de paraules i estructura informativa del català i castellà medievals: mesoclisi vs. avantposició de participi passat".

 

20 de maig 2011- Laia SERRAMITJA (Universitat de Girona), "La codificació dels especificadors dins les expressiones nominals".  pdf

 

29 d'abril 2011 - Teresa M. XIQUÉS (Universitat Autònoma de Barcelona), "Cap a una unificació dels usos del perfet en anglès i català".  pdf 

 

14 d'abril 2011 - Robert J. BLAKE (University of California, Davis), "Homo Ludens, los videojuegos y las TICs".  pdf 

 

24 de març 2011 - Taula rodona: "Adquisició de L1 i L2: factors, fases i paral·lelismes" formada per Aurora BEL (UPF), Llorenç COMAJOAN (UVic) i Elisabet SERRAT (UdG).

- Aurora BEL, "El desenvolupament de la flexió en les llengües de morfologia rica i no tan rica".  pdf

- Llorenç COMAJOAN, "Factors que intervenen en l’adquisició de les formes i les funcions del passat en aprenents  adults de segones llengües".  pdf

- Elisabet SERRAT, "Paral•lelismes entre l’adquisició de L1 i L2".  pdf

 

CURS 2009 - 201018 de juny 2010 -
 Ekaterina CHERNOVA (Universitat de Girona), "La sintaxis de las partículas citativas en las preguntas eco del español". 


19 de maig 2010 - 
Manuel PÉREZ SALDANYA (Universitat de València), "De l'envit al retruc: els mecanismes de la concessió".

 

7 de maig 2010 - Florence DETRY (Universitat de Girona), "El papel de la iconicidad fraseológica en la memorización de las expresiones idiomáticas en una LE".


16 d'abril 2010 - Aurélie GUERRERO (Universitat de Toulouse 2-Le Mirail), "Flexió adjectival en català central: análisis morfofonològica".

 

26 de març 2010 - Daniela IBBA (Universitat de Girona), "C.H.I.CA.M.: Corpus Sintáctico-pragmático Comparativo de Habla Infantil y Castellano Medieval".  pdf


5 de març 2010 - Maria Lluïsa HERNANZ (Universitat Autònoma de Barcelona), “Pas d'ennemis à gauche: adverbis assertius i perifèria oracional en les llengües romàniques”.


19 de febrer 2010 - presentació del projecte CLARIN (Universitat Pompeu Fabra) per part de la Núria BEL i l’Eva REVILLA, de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra.


4 de desembre 2009 - Irene TIRADO (Universitat de Girona), "Expresiones interjectivas de origen nominal: interfaz gramática y pragmática".

 

 

CURS 2008 - 2009


19 de juny 2009 - Àngel GALLEGO (Universitat Autònoma de Barcelona), "Minimalism: A look from below".  pdf

 

12 de juny 2009 - Francesc ROCA (Universitat de Girona), "Aspectes teòrics i metodològics de la Gramàtica Generativa III".5 de juny 2009 - Francesc ROCA (Universitat de Girona), "Aspectes teòrics i metodològics de la Gramàtica Generativa II".

 

15 de maig 2009 -  Francesc ROCA (Universitat de Girona), "Aspectes teòrics i metodològics de la Gramàtica Generativa I".  pdf


12 de març 2009 - Filippo MELIS (Universitat de Girona), "La situació sociolingüística i les propostes d’unificació i normalització de la llengua sarda".  pdf

 

20 de febrer 2009 Sandri CARROZZO (Universitat de Trieste), "La producció recent de diccionaris i repertoris terminològics friülans".