Jornades

Inici

Contacte

 

Noves jornades / congressos

La Universitat de Girona, com a transmissora de coneixement, organitza molts esdeveniments professionals (congressos, jornades, seminaris, reunions, etc.) amb la finalitat de compartir coneixements científics i avenços tecnològics amb els professionals del seu àmbit, nacionals i internacionals.

A la fase informativa d’aquestes trobades professionals, la pàgina web és una eina de projecció imprescindible, així com també ho es –en la fase de planificació- l’assessorament professional de la unitat de congressos. Ambdues eines completen la feina científica i la tècnica per tal d’assolir l’èxit global: una crítica positiva dels participants, una bona imatge dels organitzadors i un bon record de la ciutat que els acull.

 _________________________________________________________________________________

En podeu fer la petició corresponent a través de l'eina d'autoservei i en trobareu els detalls al manual per als editors del web.