Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

ICE Josep Pallach

Presentació

Contacte

ICE Josep Pallach
Parc Científic i Tecnològic 
Edifici J. Casademont 
Pic de Peguera, 15 
Porta B, 1ª pl. despatx 4
17003 Girona  

Tel.+34 972 41 87 02/03

i
ce.docencia@udg.edu

 

Hashtag de la Jornada

     #flippedudg

 

[nou]
Ja es poden consultar els vídeos de les sessions plenàries


Presentació

La classe inversa o flipped classroom planteja un enfocament de l’aprenentatge que capgira la seqüència tradicional d’activitats de l’aula, “ensenyament-estudi-avaluació”, per la seqüència “estudi-avaluació-ensenyament”. A l’aula capgirada, els estudiants primer preparen i estudien pel seu compte el tema, utilitzant vídeos o altres materials i recursos audiovisuals, i després, a l’aula, apliquen i practiquen els coneixements resolent problemes, activitats i tasques de tipus pràctic i treballant en col·laboració amb els seus companys. 

El professor, passa d’impartir la classe de manera tradicional a ajudar i donar suport als estudiants en la resolució de les activitats i exercicis que realitzen a l’aula.

Aquesta nova organització dels continguts i procediment de treball permet no només disposar de més temps a l’aula, sinó també utilitzar-lo per realitzar activitats més interactives, impulsar la participació dels estudiants, realitzar projectes, resoldre dubtes, fer treballs en equip, etc.  

Com diu J. Luis Medina Moya: “A través d’activitats guiades i determinats recursos tecnològics més o menys sofisticats, es transfereix intencionalment fora de l’aula part de la informació que el professor ha de transmetre amb la finalitat d’alliberar temps de la classe per a dedicar-lo a activitats d’aprenentatge en les quals la presència del docent és imprescindible”.

Els creadors d’aquest model, Jonathan Bergmann i Aaron Sams, destaquen que el més important d’aquest enfocament és que els estudiants esdevinguin agents actius del seu propi aprenentatge, interactuïn entre ells i participin en grups de col·laboració, amb la qual cosa el professor passa a ser un guia en el procés d’ensenyament i aprenentatge.

Amb aquesta jornada, des de l’ICE volem aprofundir en aquest enfocament d’ensenyament en el context universitari, compartir algunes experiències docents dutes a terme i encetar un debat sobre els reptes que suposa aplicar aquest plantejament i les possibilitats que obre per a la docència a la universitat.

Us convidem a participar-hi i a aportar les vostres idees i reflexions.