V Congrés bianual d’Etnomusicologia

Comitè organitzador

contactes

adreça electrònica del Congrés:

quintoencuentro@udg.edu

Comité organitzador: Àrea d'Expressió Musical de la Facultat d'Educació i Psicologia

Plaça Sant Domènec, 9
Campus Barri Vell

17004  Girona

0034 972418895

Comitè organizador

Comitè organitzador:

 

Àrea d'Expressió Musical del Departament de Didàctiques Específiques de  la Facultat d'Educació i Psicologia
Grup d'investigació GREPAI
(Universitat de Girona)

 

Dr. Joan de la Creu Godoy 

Dr. Miquel Alsina 

Professora Ivet Farrés

Dra. Marina Buj

Dra. Eulàlia Polls

Professora Meritxell Maset

Dra. Rita Ferrer